Conferences
Научни скупови
Трећи конкурсни рок - Кандидати који не полажу пријемни
21.09.2016.
Коначне ранг-листе
26.09.2016.
XIV редовнa седницa Изборног и Наставно-научног већа
27.09.2016.
Трећи конкурсни рок - Азбучни списак пријављених кандидата
21.09.2016.
Прелиминарне ранг-листе
21.09.2016.
Изборна комисија за избор студента продекана
27.09.2016.
Архива вести
2016 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет