Praktične informacije o Bergenstestu
04.04.2021.
Предлози правилника
12.04.2021.
Анкета ДОПС тима за студенте и наставнике
12.04.2021.
Закуп локала
16.04.2021.
Zum Kafica - 45 minuta o mobilnosti tokom studija
11.03.2021.
Informacija za nastavnike i studente
15.03.2021.
Конкурси за радна места (Објављено у листу "Послови" бр 925.)
18.03.2021.
Дан студената
04.04.2021.
2021 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет