Предлог Правилника о Већу докторских студија
19.01.2021.
II ванредна седница Наставно-научног већа
19.01.2021.
Заштита студената и запослених од сексуалног узнемиравања
22.01.2021.
V електронска седница Изборног и Наставно-научног већа
25.01.2021.
Извештај - гласање за чланове Савета из ненаставе
24.12.2020.
Усаглашавање података студената
30.12.2020.
Извештај о гласању са Четврте електронске седнице ННВ
30.12.2020.
Етичка комисија - обавештење
11.01.2021.
2021 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет