Извештај о гласању са III редовне електронске седницe ННВ
22.12.2021.
Конкурси за радна места (Објављено у листу "Послови" број 969)
19.01.2022.
Списак диплома – 20. јануар 2022.
20.01.2022.
Обавештење за студенте: пријава испита за други испитни рок
21.01.2022.
Конкурси за радна места (Објављено у листу "Послови" број 964)
16.12.2021.
Огласи за демонстраторе (Објављено у листу "Послови" број 963)
16.12.2021.
ČASOPIS ANALI FILOLOŠKOG FAKULTETA
21.12.2021.
Конкурс за АУФ стипендије
22.12.2021.
2022 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет