Conferences
Научни скупови
Sertifikat o znanju norveškog jezika
26.01.2018.
Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића
31.01.2018.
"Послови" број 763
08.02.2018.
III редовнa седницa Изборног и Наставно-научног већа
23.01.2018.
Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад
30.01.2018.
Списак диплома – 06. фебруар 2018.
06.02.2018.
2018 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет