Conferences
Научни скупови
Светски дан грчког језика
01.03.2019.
Сусрет Јурија Батурина и Драгана Живадинова
06.03.2019.
Студијски профил Библиотекарство и информатика са страним језиком
20.03.2019.
„Награда Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење
19.02.2019.
V редовнa седницa Изборног и Наставно-научног већа
05.03.2019.
Predavanje NJ.E. Tomasa Šiba
13.03.2019.
2019 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет