Списак диплома – 31. мај 2021.
31.05.2021.
Поништење конкурса за радно место
02.06.2021.
Sufinansiranje izdavanja monografija
08.06.2021.
Конкурси за радна места (Објављено у листу "Послови" бр 937.)
09.06.2021.
Извештај о гласању са VIII електронске седнице ННВ
26.05.2021.
Letnji kurs „Veštine upravljanja karijerom”
26.05.2021.
ВИРТУЕЛНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
27.05.2021.
Slavistička konferencija Grac 2022
31.05.2021.
2021 © Универзитет у Београду, Филолошки факултет