Изабрана нова председница Савета


Београд, 24. септембар – На првој седници Савета Филолошког факултета у новом сазиву изабрана је нова председница. На тајном гласању проф. др Снежана Милинковић добила је 19 гласова, а противкандидаткиња, проф. др Душка Кликовац, 5 гласова. Претходно су на 31. редовној седници Савета у ранијем сазиву верификовани мандати чланова Савета у новом сазиву, из редова: Наставно-научног већа, оснивача, стручних служби и студената.


Др Снежана Милинковић је редовни професор од 2017, дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду где је, 2006. године, одбранила и докторску тезу под насловом Италијанска новелистичка традиција и српска новела од В. Врчевића до С. Матавуља. Ради, од 2000. године, на Катедри за италијански језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Бави се старијом италијанском књижевношћу, посебно новелом, од Бокача (Декамерон. Књига о љубави, Архипелаг, Београд, 2011), па до периода реализма, италијанским витешким епом, поглавито Лодовиком Ариостом и Торкватом Тасом, као и компаративним студијама, односно везама између српске и италијанске књижевности. На основним студијама предаје Италијанску књижевност 1-4, Тумачење и историју критике Боженствене комедије 1 и 2, као и Италијанске лирске и наративне жанрове од 13. до 17. века 1 и 2.

SnezanaMilinkovic

Comments are closed.