Припрема за пријемни


Брошура за будуће студенте (PDF)Како изгледа пријемни?Пријемни испит и упис:

Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, на студијском програму Српски језик и књижевност прима  120 студената (96 буџетских и 24 самофинансирајућа студента).

На пријемном испиту полажу се испит из српског језика и испит из књижевности.

Испит из српског језика је у форми теста и састоји се из 30 питања и на њему је могуће освојити максимално 30 поена, испит из књижевности састоји се из анализе песме, на којој можете освојити 20 поена, и писања есеја, на ком можете освојити 10 поена.

Поред  бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

Збирке тестова са пријемних испита и Информатор могу се купити у скриптарници Факултета.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/srpski-jezik-sa-juznoslovenskim-jezicima/srpski-jezik/

Званична Фејсбук страница:  https://www.facebook.com/katedrazasrpskijezik

 

Контакти:

Телефон: +381 11 2639 569

Имејл: srpskijezik@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На пријемном испиту полажу се испит из српског језика и испит из књижевности.

Испит из српског језика је у форми теста и састоји се из 30  питања и на њему је могуће освојити максимално 30 поена,  a испит из књижевности састоји се из анализе песме, на којој можете освојити 20 поена, и писања есеја, на ком можете освојити 10 поена, a на Групу Српска књижевност и језик прима се 62 буџетска и 28 самофинансирајућих студената.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

Збирке тестова са пријемних испита и Информатор могу се купити у скриптарници Факултета.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/srpska-knjizevnost-sa-juznoslovenskim-knjizevnostima/ 

Занимљиви линкови:

Све наше Интернет презентације на једном месту!  https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg

Наш Инстаграм налог: https://www.instagram.com/srpskaknjizevnost_fil_bg/?hl=sr

Наш Јутјуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCWJv5Otk253Q6h3HXJl8H3g 

Наша Фејсбук страница:  https://www.facebook.com/srpskaknjizevnostsajuznoslovenskimknjizevnostima/

 

Контакти:

Телефони: 011/2639-149; 011/2021-640

Имејл: skjsk@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На пријемном испиту полажу се испит из српског језика и испит из књижевности.

Испит из српског језика је у форми теста и састоји се из 30  питања и на њему је могуће освојити максимално 30 поена,  a испит из књижевности састоји се из анализе песме, на којој можете освојити 20 поена, и писања есеја, на ком можете освојити 10 поена.

На Групу за српску књижевност и језик са компаратистиком прима се 50 буџетских и 10 самофинансирајућих студената.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

Збирке тестова са пријемних испита и Информатор могу се купити у скриптарници Факултета.

 

Додатне информације:

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/srpska-knjizevnost-sa-juznoslovenskim-knjizevnostima/ 

Занимљиви линкови:

Све наше Интернет презентације на једном месту!  https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg

Наш Инстаграм налог: https://www.instagram.com/srpskaknjizevnost_fil_bg/?hl=sr

Наш Јутјуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCWJv5Otk253Q6h3HXJl8H3g 

Наша Фејсбук страница:  https://www.facebook.com/srpskaknjizevnostsajuznoslovenskimknjizevnostima/

 

Контакти:

Телефони: 011/2639-149; 011/2021-640

Имејл: skjsk@fil.bg.ac.rs


Пријемни испит и упис

На Групи за албански језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (албански, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 10 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

 

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/albanologija/

 

Контакти:

мср Марија Поповић                                         др Наиље Маља Имами  

в. д. секретар и библиотекар:                        управница Катедре

marija.popovic@fil.bg.ac.rs                                nailje.malja.imami@fil.bg.ac.rs

 

 

Пријемни испит и упис

На Групи за арапски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика, који носи 40 поена (арапски, француски, енглески (тежи и лакши), немачки, руски, италијански или шпански језик), а на Групу се може уписати 25 буџетских и 25 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/orijentalistika/arapski-jezik/

Званични профил на Инстаграму: https://www.instagram.com/arapski_jezik_i_kultura/

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 714

Имејл: orient@fil.bg.ac.rs

 

Пријемни испит и упис

На Групи за бугарски језик основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика који носи 40 поена (бугарски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), а на Групу се може уписати 6 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације:

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/srpski-jezik-sa-juznoslovenskim-jezicima/bugarski-jezik/

Званична страница на Фејсбуку: @bugaristika.beograd

Званични профил на Инстаграму: @bugaristika.beograd

 

Контакти:

Телефон: +381 11 2639 869                   Имејл: srpskijezik@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

                На Групи за чешки језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

                На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика, који носи 40 поена (чешки, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), а на Групу се може уписати 8 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/ceski-jezik/ceski-jezik

Званична страница на Фејсбуку: BOHEMISTIKA (Filoloski fakultet, Beograd)

https://www.facebook.com/groups/24204851251

Славистичко друштво Србије: http://slavistickodrustvo.org.rs/

 

Контакти:

Имејл: доц. др Катарина Митрићевић-Штепанек

 k.mitricevic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за енглески језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из енглеског језика, који носи 40 поена, и на ком је неопходно остварити праг од минимално 24 поена, а на Групу се  може уписати 87 буџетских и 62 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт:  http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/anglistika/

Контакти:

Телефон: +381 11 2639 555

Имејл: anglistika@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за француски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика по избору,  који носи 40 поена  (француски, енглески (тежи или лакши), немачки, руски, италијански или шпански језик), а на Групу се може уписати 45 буџетских и 38 самофинансирајућих студената.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт:  http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/romanistika/francuski-jezik/

                          http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/romanistika/francuski-jezik/упис

 

Контакти:

Телефон: +381 11 26 38 716

Имејл: romanistika@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за грчки језик основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика, који носи 40 поена (грчки, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), а на Групу се може уписати 25 буџетских и 30 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/neohelenske-studije/

Званична страница на Фејсбуку: https://www.facebook.com/Katedra-za-neohelenske-studije-Filolo%C5%A1kog-fakulteta-Univerziteta-u-Beogradu-101966884781167

Званични профил на Инстаграму: https://instagram.com/neohelenistika?igshid=1fg3gboa3859h

 

Контакти:

Телефони: +381 11 202 16 06; +381 11 202 16 09

Имејл: rancic_ana@yahoo.com

              neohelenistika@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за холандски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (холандски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 8 буџетских и 7 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs

Званична Фесјбук страница: www.facebook.com/Nederlandistika

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 698

Имејл: milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за италијански  језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (италијански, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 45 буџетских и 45 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

Заинтересовани за куповину Збирке тестова из италијанског језика који станују у унутрашњости Србије или у региону те нису у могућности да је набаве директно у скриптарници Факултета, могу се ради куповине и слања поштом обратити мејлом на italianistica@fil.bg.ac.rs.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/italijanistika/

 

Контакти:

Телефон: +381 11 2638943

Имејл: italianistica@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за јапански језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (јапански, француски, енглески (тежи и лакши), немачки, руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на се Групу може уписати 28 буџетских и 30 самофинансирајући студент. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/orijentalistika/

 

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 714

Имејл: orient@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за кинески језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (кинески, француски, енглески (тежи и лакши), немачки, руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на се Групу може уписати 25 буџетских и 20 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/orijentalistika/

 

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 714

Имејл: orient@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за мађарски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (мађарски, француски, енглески (тежи или лакши), немачки, руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 6 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/hungarologija/

 

Контакти:

Имејл: marko.cudic@gmail.com

Пријемни испит и упис

На Групи за немачки језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана, и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика, који носи 40 поена (немачки, француски, енглески (тежи или лакши) или руски језик), а на Групу се може уписати 45 буџетских и 40 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/germanistika/nemacki-jezik/

Званична страница на Фејсбуку: https://www.facebook.com/Katedra-za-germanistiku-Nema%C4%8Dki-jezik-knji%C5%BEevnost-i-kultura-103645581502299

Група са информацијама за будуће студенте на Фејсбуку (отворена): Студије немачког језика у Београду – упис

https://www.facebook.com/groups/2784311801817665

Група за актуелне студенте на Фејсбуку (Потребно учлањење.): Група за студенте немачког језика, књижевности и културе

https://www.facebook.com/groups/2784311801817665

Профил на Инстаграму

studirajnemacki_bg

Студентски часопис Шпасовник https://spassovnik.weebly.com/?fbclid=IwAR0VtG491jGXSZL8lPUNhTtB9cm4_30kVyiicXRbrc_XkLR8luVni9mkqq8

 

Контакти:

Телефон: радним даном од 9.00 до 17.00, 011/2021-698

Имејл адресa: milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за пољски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (пољски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 8 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/poljski-jezik/

Последњи број Мостова, часописа Удружења књижевних преводилаца, са преводима савремене пољске прозе наших студената и наставника: http://www.ukpsalts.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=267:mostovi-182&Itemid=122&lang=srb

Албум посвећен пољско-српским и уопште западнобалканским односима: http://www.ukpsalts.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=267:mostovi-182&Itemid=122&lang=srb

Славистичко друштво Србије: http://slavistickodrustvo.org.rs/

Контакти:

Јелена Јовић, виши лектор – jj@fil.bg.ac.rs

др Далибор Соколовићdalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за румунски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика по избору (румунски, енглески (тежи или лакши), француски, немачки, руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 6 буџетских и 7 самофинансирајућих студента.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/romanistika/rumunski-jezik/

Контакти:

Телефон: +381 11 26 38 716  

Имејл: romanistika@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за руски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

Знање руског језика није неопходно. Постоје групе за почетнике и непочетнике, а настава језика током прве две године потпуно је прилагођена потребама почетника.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (руски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 45 буџетских и 44 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/ruski-jezik

Славистичко друштво Србије: http://slavistickodrustvo.org.rs/

Славистичке цртице: http://crtice.ssds.org.rs/

Припрема за пријемни: http://www.priprema.fil.bg.ac.rs/documents/Ruski2021.pdf

 

Контакти:

Телефони: +381 11 2021 618; +381 11 2639 550

Имејл: sekretar.slavistika@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за скандинавске језике основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (норвешки, шведски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик) који носи 40 поена, а на Групу за скандинавске језике може се уписати укупно 25 буџетских и 25 самофинансирајућих студената.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/germanistika/skandinavski-jezici/

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 698

Имејл: milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за скандинавске језике основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (норвешки, шведски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик) који носи 40 поена, а на Групу за скандинавске језике може се уписати укупно 25 буџетских и 25 самофинансирајућих студената.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/germanistika/skandinavski-jezici/

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 698

Имејл: milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за скандинавске језике основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (норвешки, шведски, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик) који носи 40 поена, а на Групу за скандинавске језике може се уписати укупно 25 буџетских и 25 самофинансирајућих студената.

Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/germanistika/skandinavski-jezici/

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 698

Имејл: milan.todorovic@fil.bg.ac.rs  

Пријемни испит и упис

На Групи за словачки језик. књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (словачки, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 6 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/slovacki-jezik/

Званична страница на Фејсбуку: https://www.facebook.com/LektoratBelehrad

Славистичко друштво Србије: http://slavistickodrustvo.org.rs/

Славистичке цртице: http://crtice.ssds.org.rs/

 

Контакти:

доц. др Стефана Пауновић Родић

stefanapaunrodic@fil.bg.ac.rs

stefana.paun.rodic@gmail.com   

проф. др Зузана Чижикова 

z.cizikova@fil.bg.ac.rs       

проф. др Далибор Соколовић

dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за шпански језик, књижевност и култура основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (шпанскифранцуски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски или италијански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 45 буџетских и 45 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације:

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/iberijske-studije/

Најчешћа питања: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/iberijske-studije/najcesca-pitanja/

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 708

Имејл: izabelabeljic@gmail.com

Пријемни испит и упис

На Групи за турски језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (турски, француски, енглески (тежи и лакши), немачки, руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 28 буџетских и 33 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/orijentalistika/turski-jezik/

 

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 714

Имејл: orient@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за украјински језик, књижевност и културу основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (украјински, француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански или шпански језик), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 8 буџетских и 4 самофинансирајућа студента. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: www.ukrajinistika.edu.rs 

Званична Фејсбук страница: http://www.facebook.com/ukrajinistika

Славистичко друштво Србије: http://slavistickodrustvo.org.rs/

Славистичке цртице: http://crtice.ssds.org.rs/

Контакти:

Телефон: +381 11 2639 550

Имејл: beoukrajinistika@gmail.com


Пријемни испит и упис

На Групи за библиотекарство и информатику са страним језиком основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика који носи 40 поена (француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански, шпански, бугарски, пољски, чешки, словачки, румунски, норвешки, шведски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, грчки, мађарски, холандски или украјински,), а на Групу се може уписати 30 буџетских и 20 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/bibliotekarstvo-i-informatika/

Контакти:

Телефон: +381 11 2021 619

Имејл:  biblioinfo@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за општу књижевност са теоријом књижевности основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански, шпански, бугарски, пољски, чешки, румунски, норвешки, шведски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, грчки, мађарски, холандски или украјински,), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 24 буџетски и 11 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/opsta-knjizevnosti-i-teorija-knjizevnosti/

Занимљиви линкови: https://www.youtube.com/watch?v=YfDoBUU_-Go

Клуб студената Опште књижевности: http://www.klub128.rs/        

Форум о професионалној оријентацији                    

Контакти:

Телефон: + 381 11 2638252

Имејл: opstaknjiz@fil.bg.ac.rs

Пријемни испит и упис

На Групи за општу лингвистику  са страним језиком основне студије трају 4 године, односно 8 семестара, после којих усавршавање можете наставити на мастер студијама у трајању од годину дана и на докторским студијама у трајању од 3 године.

На пријемном испиту полажу се тест из српског језика, који има 20 питања и носи 20 поена, и тест из страног језика (француски, немачки, енглески (тежи и лакши), руски, италијански, шпански, бугарски, пољски, чешки, словачки, румунски, норвешки, шведски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, грчки, мађарски, холандски или украјински,), који носи 40 поена, а на Групу се може уписати 20 буџетских и 25 самофинансирајућих студената. Поред бодова са пријемног испита, при упису се бодује и средњошколски успех, са максимално 40 бодова.

 

Додатне информације

Званични сајт: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/opsta-lingvistika/

Корисни линкови: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/opsta-lingvistika/korisni-linkovi/

Контакти:

Телефон: + 381112021610

Имејл: оpstaling4@fil.bg.ac.rs