Упис 2020

Основне академске студије


Упис школске 2020/2021. године обавиће се преко е-student-a.

Након затварања свих резултата испита биће урађено бодовање и рангирање за упис у школску 2020/2021. годину и опција онлајн уписа биће отворена.

Онлајн упис ће бити могућ за све студенте који уписују школску годину у статусу финансирања из буџета и самофинансирања на основним, мастер и докторским академски студијама а чије студије су још увек у оквиру двоструког трајања.

Студенти који уписују школску годину уз Решење о продужетку рока за завршетак студија у троструком броју година, упис ће обавити на шелтерима Одсека за студентска питања и у Центру за докторске студије. Распоред уписа за ове студенте ће бити накнадно објављен.


Упис на буџет у школску 2020/2021. годинуРаспоред уписа студената који уписују школску годину уз Решење о продужетку рока за завршетак студија у троструком броју година


Упис студената основних академских студија генерације 2009/2010. у статусу самофинансирања у школску 2020/2021. годину

14.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Аксентијевић до Јоцић

15.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Караџић до Шарбановић

Упис студената основних академских студија генерације 2010/2011. у статусу самофинансирања у школску 2020/2021. годину

16.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Анђелковић до Лукић

19.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Маљевић до Шћепановић

Упис студената основних академских студија генерације 2011/2012. у статусу самофинансирања у школску 2020/2021. годину

20.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Бајат до Лукић

21.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Маринков до Цветковић

Упис студената основних академских студија генерације 2012/2013. у статусу самофинансирања у школску 2020/2021. годину

22.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Аврамовић до Лисица

23.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Максимовић до Шеховић

Упис студената мастер академских студија генерације 2018/2019. у статусу самофинансирања у школску 2020/2021. годину

26.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Алимпић до Лугић

27.10.2020. обавиће се упис студената у статусу самофинансирања по азбучном реду од Маринковић до Џунић

Потребна документација за упис:

  1. индекс,
  2. Решење о одобреном продужетку рока за завршетак студија,
  3. пријавни лист,
  4. расположив износ на стању на студентском сервису у износу од 100,00 динара у корист – Центар за развој каријере Универзитета у Београду.

 

Мастер академске студије