У НАСТАВКУ ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА ФАКУЛТЕТА

Усвојене препоруке ННВ-у и изабрана заменица председнице

Београд, 8. октобар – У наставку прве седнице, Савет Филолошког факултета је изабрао заменицу председнице Савета и усвојио препоруке Наставно-научном већу у погледу довршавања поступка усвајања нацрта Статута и поступка избора Декана.
На седници је наглашено да су два поступка – усвајања нацрта Статута и довршавања поступка избора Декана међусобно потпуно правно-технички и временски независни. На питања појединих чланова Савета, поново су дата појашњења да се оба поступка одвијају у складу са важећим прописима.
У дискусији је, на постављено питање, наглашено да Факултет није ни у каквој кризи управљања, јер сви органи управљања и пословођења, као и стручни органи функционишу. Факултет има Савет, председницу и заменицу председнице, као и Декански колегијум, чији је рад у складу са Пословником, а редовно се одржавају и седнице Наставно-научног већа.
Савет Факултета је, након дискусије, усвојио закључак којим се Наставно-научном већу препоручује да што пре достави Савету предлог текста Статута, ради разматрања и усвајања, и то са 18 гласова – за и једним гласом – уздржан.
Поводом информације о поступку избора Декана, Савет Факултета је усвојио закључак: “Савет Филолошког факултета Универзитета у Београду препоручује члановима Наставно-научног већа да се у што краћем року настави започети поступак у вези са избором Декана Филолошког факултета за наредни мандатни период и Савету достави одлука о предлогу кандидата за Декана на разматрање”. За предлог је гласало 15 чланова Савета, 1 је био уздржан,а 5 је било против.
У наставку прве седнице Савета изабрана је и нова заменица председнице. Након што је предложена, доц. др Татјана Самарџија Грек је на тајном гласању добила 16 гласова, уздржан је био 1, а против 2. Татјана Самарџија-Грек је доцент за ужу научну област Француски језик на Kатедри за романистику Филолошког факултета у Београду, где предаје Синтаксу француских глаголских начина и Синтаксу реченице у француском језику.
TatjanaSamardzija  
  На студијама нивоа мастер предаје Лингвистичке теорије текста, а на докторским студијама Француски као стручни језик. Докторирала је 2008. година на Универзитету Нова Сорбона – Париз III са тезом „Наративне релативне реченице у француском језику“, под руководством проф. др Пјера Ле Гофика.
  Чланови Савета су констатовали резултате уписа на основне академске студије по студијским профилима и примили к знању прелиминарне информације о упису на мастеру. Ови подаци су, како је речено на седници Савета, основа за давање препоруке свим органима Факултета који се баве акредитацијом, како би се студијски профили учинили конкурентнијим.
Констатовано је и да угледан члан колектива и члан Савета, проф. др Весна Половина више није у радном односу. У складу са прописима, катедрама ће се упутити распис да предложе кандидате за члана Савета о којима ће се, затим, изјаснити чланови Наставно-научног већа.
Сходно недавно донетом Закону о изменама закона о високом образовању којим се прописује да студенти уписани на факултете и више школе пре 10. септембра 2005. године, могу да заврше студије по том програму до краја школске 2020./2021. године, Савет је донео одговарајућу одлуку, како би се Факултет ускладио са новим прописима.
Члановима Савета је остављена могућност и да се временом, по потреби, поједине одредбе Пословника о организацији и начину рада овог органа управљања, који је донет 23. јуна 2003. године, унапреде, а у том погледу, у међувремену, могу да се проуче слични пословници (пре свега, Универзитета у Београду, али и појединих факултета и сл.).
Подсетимо да је 24. септембра, на започетој првој седници Савета Филолошког факултета у новом сазиву изабрана нова председница. На тајном гласању проф. др Снежана Милинковић добила је 19 гласова, а противкандидаткиња, проф. др Душка Кликовац, 5 гласова. Претходно су на 31. редовној седници Савета у ранијем сазиву верификовани мандати чланова Савета у новом сазиву, из редова: Наставно-научног већа, оснивача, стручних служби и студената.

Comments are closed.