Акредитација-ДАС ЈКК

ШифраНазивМодул
jez01Анализа конверзацијеЈЕЗ
jez02Балканистика 1ЈЕЗ
jez03Балканистика 2ЈЕЗ
jez04Балканистика 3ЈЕЗ
jez05Балканистика 4ЈЕЗ
jez06Дидактика наставе француског језикаЈЕЗ
jez07Дијалектологија турског језика 1ЈЕЗ
jez08Дијалектологија турског језика 2ЈЕЗ
jez09Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 1ЈЕЗ
jez10Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 2ЈЕЗ
jez11Историја италијанске граматикеЈЕЗ
jez12Истраживачке методе у анализи дискурсаЈЕЗ
jez13Италијанска лексикографијаЈЕЗ
jez14Језик и образовање 1ЈЕЗ
jez15Језик и образовање 2ЈЕЗ
jez16Контактна лингвистика – међукултурни аспектиЈЕЗ
jez17Контрастивна граматика српског и словеначког језикаЈЕЗ
jez18Контрастивна истраживања граматичких категорија у словенским језицимаЈЕЗ
jez19Креативне методе учења јапанског језикаЈЕЗ
jez20Културолошко-лингвистички аспекти турске ономастикеЈЕЗ
jez21Лексичка семантика француског језикаЈЕЗ
jez22Лексичко препознавање у обради природних језикаЈЕЗ
jez23Лингвистичка арабистика 1ЈЕЗ
jez24Лингвистичка арабистика 2ЈЕЗ
jez25Лингвистичка арабистика 3ЈЕЗ
jez26Лингвистичка арабистика 4ЈЕЗ
jez27Лингвистичка славистика 1ЈЕЗ
jez28Лингвистичка славистика 2ЈЕЗ
jez29Математичка лингвистикаЈЕЗ
jez30Морфосинтакса турског језикаЈЕЗ
jez31Порекло и развој језичке способностиЈЕЗ
jez32Прагмалингвистика румунског језикаЈЕЗ
jez33Примена теорије концептуалне метафоре у истраживању посебних тема из лексикологије и граматике кинеског језикаЈЕЗ
jez34Примењена лингвистика и учење и усвајање италијанског језика 1ЈЕЗ
jez35Примењена лингвистика и учење и усвајање италијанског језика 2ЈЕЗ
jez36Проблем форме у естетициЈЕЗ
jez37Румунска дијалектологијаЈЕЗ
jez38Стилистика и реторика за германистеЈЕЗ
jez39Теолингвистика словенских језикаЈЕЗ
jez40Теорија валентностиЈЕЗ
jez41Теорије усвајања другог језикаЈЕЗ
jez42Теорије усвајања првог језикаЈЕЗ
jez43Теоријска синтакса и синтакса француског језикаЈЕЗ
jez44Терминологија и терминографијаЈЕЗ
jez45Типолошка истраживања у савременој лингвистициЈЕЗ
jez46Турски извори за историју Србије и српског народаЈЕЗ
jez47Упоредна граматика романских језикаЈЕЗ
jez48Француска лексикографијаЈЕЗ
jez49Француски као језик струкеЈЕЗ
jez50Шпански језик у медијимаЈЕЗ
jez51Издаваштво и књижарствоЈЕЗ
jez52Информациона, медијска и комуникациона писменостЈЕЗ
jez53Проблем форме у естетициЈЕЗ
jez54Сефардске студијеЈЕЗ
jez55Феноменологија књижевностиЈЕЗ
jez56Библиотеке и научна комуникацијаЈЕЗ
jez014Анализа конверзацијеЈЕЗ
jez023Балканистика 1ЈЕЗ
jez034Балканистика 2ЈЕЗ
jez064Дидактика наставе француског језикаЈЕЗ
jez073Дијалектологија турског језика 1ЈЕЗ
jez084Дијалектологија турског језика 2ЈЕЗ
jez093Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 1ЈЕЗ
jez104Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 2ЈЕЗ
jez113Историја италијанске граматикеЈЕЗ
jez124Истраживачке методе у анализи дискурсаЈЕЗ
jez133Италијанска лексикографијаЈЕЗ
jez143Језик и образовање 1ЈЕЗ
jez154Језик и образовање 2ЈЕЗ
jez163Контактна лингвистика – међукултурни аспектиЈЕЗ
jez173Контрастивна граматика српског и словеначког језикаЈЕЗ
jez183Контрастивна истраживања граматичких категорија у словенским језицимаЈЕЗ
jez194Креативне методе учења јапанског језикаЈЕЗ
jez203Културолошко-лингвистички аспекти турске ономастикеЈЕЗ
jez213Лексичка семантика француског језикаЈЕЗ
jez223Лексичко препознавање у обради природних језикаЈЕЗ
jez233Лингвистичка арабистика 1ЈЕЗ
jez244Лингвистичка арабистика 2ЈЕЗ
jez273Лингвистичка славистика 1ЈЕЗ
jez284Лингвистичка славистика 2ЈЕЗ
jez293Математичка лингвистикаЈЕЗ
jez303Морфосинтакса турског језикаЈЕЗ
jez313Порекло и развој језичке способностиЈЕЗ
jez323Прагмалингвистика румунског језикаЈЕЗ
jez333Примена теорије концептуалне метафоре у истраживању посебних тема из лексикологије и граматике кинеског језикаЈЕЗ
jez343Примењена лингвистика и учење и усвајање италијанског језика 1ЈЕЗ
jez354Примењена лингвистика и учење и усвајање италијанског језика 2ЈЕЗ
jez363Проблем форме у естетициЈЕЗ
jez374Румунска дијалектологијаЈЕЗ
jez383Стилистика и реторика за германистеЈЕЗ
jez393Теолингвистика словенских језикаЈЕЗ
jez403Теорија валентностиЈЕЗ
jez414Теорије усвајања другог језикаЈЕЗ
jez424Теорије усвајања првог језикаЈЕЗ
jez433Теоријска синтакса и синтакса француског језикаЈЕЗ
jez443Терминологија и терминографијаЈЕЗ
jez453Типолошка истраживања у савременој лингвистициЈЕЗ
jez463Турски извори за историју Србије и српског народаЈЕЗ
jez474Упоредна граматика романских језикаЈЕЗ
jez484Француска лексикографијаЈЕЗ
jez493Француски као језик струкеЈЕЗ
jez503Шпански језик у медијимаЈЕЗ
jez514Издаваштво и књижарствоЈЕЗ
jez523Информациона, медијска и комуникациона писменостЈЕЗ
jez533Проблем форме у естетициЈЕЗ
jez543Сефардске студијеЈЕЗ
jez553Феноменологија књижевностиЈЕЗ
jez563Библиотеке и научна комуникацијаЈЕЗ
knjiz01Америчка драма 20. векаКЊИЖ
knjiz02Античка еротологија – од Хомера до СапфеКЊИЖ
knjiz03Британска проза кроз студију жанраКЊИЖ
knjiz04Деконструкција као начин читања и тумачењаКЊИЖ
knjiz05Достојевски и проблем зла у свету као Божјој творевини 1КЊИЖ
knjiz06Достојевски и проблем зла у свету као Божјој творевини 2КЊИЖ
knjiz07Европски контекст италијанске културе (путеви, прожимања, путовања и искустваКЊИЖ
knjiz08Женске студије у англо-америчкој књижевностиКЊИЖ
knjiz09Зен будизам и књижевностКЊИЖ
knjiz10Ибзен и КинаКЊИЖ
knjiz11Интертекстуалне теоријеКЊИЖ
knjiz12Историја књижевноисториографских идејаКЊИЖ
knjiz13Италијанска књижевност и тема љубавиКЊИЖ
knjiz14Јапанска древна књижевност у компаративном контекстуКЊИЖ
knjiz15Јапанска поезијаКЊИЖ
knjiz16Компаративна историја периодикеКЊИЖ
knjiz17Књижевна арабистика 1КЊИЖ
knjiz18Књижевна арабистика 2КЊИЖ
knjiz19Књижевна арабистика 3КЊИЖ
knjiz20Књижевна арабистика 4КЊИЖ
knjiz21Књижевна антропологија Б, Вонгара и постхумана биополитикаКЊИЖ
knjiz22Књижевне теорије од антике до романтизмаКЊИЖ
knjiz23Књижевно-теоријска мисао барокаКЊИЖ
knjiz24Књижевност, фикција и истинаКЊИЖ
knjiz25Књижевност и визуелна култураКЊИЖ
knjiz26Књижевност и културна дипломатијаКЊИЖ
knjiz27Лаза Костић и историја наукеКЊИЖ
knjiz28Методе у изучавању француске књижевностиКЊИЖ
knjiz29Мода и антимода у књижевности и друштвуКЊИЖ
knjiz30Модерни свет у прози Џона АпдајкаКЊИЖ
knjiz31Поетика западне књижевности у кинеском модернизмуКЊИЖ
knjiz32Поетика и естетика античког романаКЊИЖ
knjiz33Поетике романа шпанског и европског реализмаКЊИЖ
knjiz34Поетика савременог мађарског романаКЊИЖ
knjiz35Постколонијална књижевност на енглеском језикуКЊИЖ
knjiz36Пракса књижевнонаучног радаКЊИЖ
knjiz37Развој румунске књижевне критике и књижевних идејаКЊИЖ
knjiz38Савремена тумачења америчког романаКЊИЖ
knjiz39Савремена хиспаноамеричка књижевностКЊИЖ
knjiz40Свет и јапанска књижевност IКЊИЖ
knjiz41Свет и јапанска књижевност IIКЊИЖ
knjiz42Српско-италијанске књижевне и културне везеод 18. до 20. векаКЊИЖ
knjiz43ТематологијаКЊИЖ
knjiz44Теорије рода и разлике и дигитална хуманистикаКЊИЖ
knjiz45Теорије романаКЊИЖ
knjiz46Турско-српске књижевне везе у 19. и 20. векуКЊИЖ
knjiz47Фантастика у румунској књижевностиКЊИЖ
knjiz48Феноменологија књижевностиКЊИЖ
knjiz49Хиспанске књижевности и стварностКЊИЖ
knjiz50Хиспаноамерички роман 20. векаКЊИЖ
knjiz51Шекспир и европска култура: од ренесансе до модернизмаКЊИЖ
knjiz52Шпанска драма и позоришна пракса у трајањуКЊИЖ
knjiz53Шпански роман 16. и 17. векаКЊИЖ
knjiz54Библиотекарство и библиографијаКЊИЖ
knjiz55Библиотеке у образовањуКЊИЖ
knjiz56Издаваштво и књижарствоКЊИЖ
knjiz57Информациона, медијска и комуникациона писменостКЊИЖ
knjiz58Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваКЊИЖ
knjiz59Књига – традиционална и електронскаКЊИЖ
knjiz60Научни рад у архивимаКЊИЖ
knjiz61Проблем форме у естетициКЊИЖ
knjiz62Турски извори за историју Србије и српског народаКЊИЖ
knjiz63Библиотеке и научна комуникацијаКЊИЖ
knjiz013Америчка драма 20. векаКЊИЖ
knjiz024Античка еротологија – од Хомера до СапфеКЊИЖ
knjiz034Британска проза кроз студију жанраКЊИЖ
knjiz043Деконструкција као начин читања и тумачењаКЊИЖ
knjiz053Достојевски и проблем зла у свету као Божјој творевини 1КЊИЖ
knjiz064Достојевски и проблем зла у свету као Божјој творевини 2КЊИЖ
knjiz073Европски контекст италијанске културе (путеви, прожимања, путовања и искустваКЊИЖ
knjiz084Женске студије у англо-америчкој књижевностиКЊИЖ
knjiz094Зен будизам и књижевностКЊИЖ
knjiz103Ибзен и КинаКЊИЖ
knjiz114Интертекстуалне теоријеКЊИЖ
knjiz124Историја књижевноисториографских идејаКЊИЖ
knjiz133Италијанска књижевност и тема љубавиКЊИЖ
knjiz144Јапанска древна књижевност у компаративном контекстуКЊИЖ
knjiz153Јапанска поезијаКЊИЖ
knjiz163Компаративна историја периодикеКЊИЖ
knjiz173Књижевна арабистика 1КЊИЖ
knjiz184Књижевна арабистика 2КЊИЖ
knjiz213Књижевна антропологија Б, Вонгара и постхумана биополитикаКЊИЖ
knjiz223Књижевне теорије од антике до романтизмаКЊИЖ
knjiz234Књижевно-теоријска мисао барокаКЊИЖ
knjiz243Књижевност, фикција и истинаКЊИЖ
knjiz253Књижевност и визуелна култураКЊИЖ
knjiz263Књижевност и културна дипломатијаКЊИЖ
knjiz273Лаза Костић и историја наукеКЊИЖ
knjiz284Методе у изучавању француске књижевностиКЊИЖ
knjiz293Мода и антимода у књижевности и друштвуКЊИЖ
knjiz303Модерни свет у прози Џона АпдајкаКЊИЖ
knjiz313Поетика западне књижевности у кинеском модернизмуКЊИЖ
knjiz324Поетика и естетика античког романаКЊИЖ
knjiz333Поетике романа шпанског и европског реализмаКЊИЖ
knjiz343Поетика савременог мађарског романаКЊИЖ
knjiz353Постколонијална књижевност на енглеском језикуКЊИЖ
knjiz363Пракса књижевнонаучног радаКЊИЖ
knjiz374Развој румунске књижевне критике и књижевних идејаКЊИЖ
knjiz384Савремена тумачења америчког романаКЊИЖ
knjiz393Савремена хиспаноамеричка књижевностКЊИЖ
knjiz403Свет и јапанска књижевност IКЊИЖ
knjiz414Свет и јапанска књижевност IIКЊИЖ
knjiz423Српско-италијанске књижевне и културне везеод 18. до 20. векаКЊИЖ
knjiz433ТематологијаКЊИЖ
knjiz444Теорије рода и разлике и дигитална хуманистикаКЊИЖ
knjiz453Теорије романаКЊИЖ
knjiz463Турско-српске књижевне везе у 19. и 20. векуКЊИЖ
knjiz474Фантастика у румунској књижевностиКЊИЖ
knjiz483Феноменологија књижевностиКЊИЖ
knjiz494Хиспанске књижевности и стварностКЊИЖ
knjiz503Хиспаноамерички роман 20. векаКЊИЖ
knjiz514Шекспир и европска култура: од ренесансе до модернизмаКЊИЖ
knjiz524Шпанска драма и позоришна пракса у трајањуКЊИЖ
knjiz534Шпански роман 16. и 17. векаКЊИЖ
knjiz543Библиотекарство и библиографијаКЊИЖ
knjiz554Библиотеке у образовањуКЊИЖ
knjiz564Издаваштво и књижарствоКЊИЖ
knjiz573Информациона, медијска и комуникациона писменостКЊИЖ
knjiz584Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваКЊИЖ
knjiz593Књига – традиционална и електронскаКЊИЖ
knjiz603Научни рад у архивимаКЊИЖ
knjiz613Проблем форме у естетициКЊИЖ
knjiz623Турски извори за историју Србије и српског народаКЊИЖ
knjiz633Библиотеке и научна комуникацијаКЊИЖ
kul01Vita privata i sermo cotidianus у периоду млетачке владавине у КоторуКУЛТ
kul02Библиотекарство и библиографијаКУЛТ
kul03Библиотеке и мултикултуралностКУЛТ
kul04Библиотеке и научна комуникацијаКУЛТ
kul05Библиотеке у образовањуКУЛТ
kul06Генетичка критикаКУЛТ
kul07Издаваштво и књижарствоКУЛТ
kul08Информациона, медијска и комуникациона писменостКУЛТ
kul09Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваКУЛТ
kul10Јапанска цивилизација и савремена култура 1КУЛТ
kul11Јапанска цивилизација и савремена култура 2КУЛТ
kul12Књига – традиционална и електронскаКУЛТ
kul13Комуникација и јавностКУЛТ
kul14Култура и друштво предмодерног ЈапанаКУЛТ
kul15Културна традиција Азије IКУЛТ
kul16Културна традиција Азије IIКУЛТ
kul17Научни рад у архивимаКУЛТ
kul18Проблем форме у естетициКУЛТ
kul19Психоанализа и култураКУЛТ
kul20Религије у КиниКУЛТ
kul21РеторикаКУЛТ
kul22Руска авангардаКУЛТ
kul23Руски неми филмКУЛТ
kul24Савремене студије културе 2КУЛТ
kul25Савремене студије културе 3КУЛТ
kul26Савремене студије културе 4КУЛТ
kul27Сефардске студијеКУЛТ
kul28Теорија кризе и култура ЈугославијеКУЛТ
kul29Увод у канадску културуКУЛТ
kul30Утицај религија на цивилизацијски развој ЈапанаКУЛТ
kul31Европски контекст италијанске културе (путеви, прожимања, путовања и искустваКУЛТ
kul32Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 1КУЛТ
kul33Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 2КУЛТ
kul34Књижевност и визуелна култураКУЛТ
kul35Књижевност и културна дипломатијаКУЛТ
kul36Културолошко-лингвистички аспекти турске ономастикеКУЛТ
kul37Лаза Костић и историја наукеКУЛТ
kul38Мода и антимода у књижевности и друштвуКУЛТ
kul39Порекло и развој језичке способностиКУЛТ
kul40Српско-италијанске књижевне и културне везеод 18. до 20. векаКУЛТ
kul41Турски извори за историју Србије и српског народаКУЛТ
kul42Феноменологија књижевностиКУЛТ
kul43Шекспир и европска култура: од ренесансе до модернизмаКУЛТ
kul44Савремене студије културе 2КУЛТ
kul45Културне традиције азије 3КУЛТ
kul46Културне традиције азије 4КУЛТ
kul47Теорије знања 1КУЛТ
kul48Теорије знања 2КУЛТ
kul49Управљање знањем 1КУЛТ
kul50Управљање знањем 2КУЛТ
kul014Vita privata i sermo cotidianus у периоду млетачке владавине у КоторуКУЛТ
kul023Библиотекарство и библиографијаКУЛТ
kul034Библиотеке и мултикултуралностКУЛТ
kul043Библиотеке и научна комуникацијаКУЛТ
kul054Библиотеке у образовањуКУЛТ
kul064Генетичка критикаКУЛТ
kul074Издаваштво и књижарствоКУЛТ
kul083Информациона, медијска и комуникациона писменостКУЛТ
kul094Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваКУЛТ
kul103Јапанска цивилизација и савремена култура 1КУЛТ
kul114Јапанска цивилизација и савремена култура 2КУЛТ
kul124Књига – традиционална и електронскаКУЛТ
kul133Комуникација и јавностКУЛТ
kul143Култура и друштво предмодерног ЈапанаКУЛТ
kul153Културна традиција Азије IКУЛТ
kul164Културна традиција Азије IIКУЛТ
kul173Научни рад у архивимаКУЛТ
kul183Проблем форме у естетициКУЛТ
kul193Психоанализа и култураКУЛТ
kul203Религије у КиниКУЛТ
kul213РеторикаКУЛТ
kul223Руска авангардаКУЛТ
kul234Руски неми филмКУЛТ
kul244Савремене студије културе 2КУЛТ
kul273Сефардске студијеКУЛТ
kul284Теорија кризе и култура ЈугославијеКУЛТ
kul294Увод у канадску културуКУЛТ
kul304Утицај религија на цивилизацијски развој ЈапанаКУЛТ
kul313Европски контекст италијанске културе (путеви, прожимања, путовања и искустваКУЛТ
kul323Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 1КУЛТ
kul334Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва 2КУЛТ
kul343Књижевност и визуелна култураКУЛТ
kul353Књижевност и културна дипломатијаКУЛТ
kul363Културолошко-лингвистички аспекти турске ономастикеКУЛТ
kul373Лаза Костић и историја наукеКУЛТ
kul383Мода и антимода у књижевности и друштвуКУЛТ
kul393Порекло и развој језичке способностиКУЛТ
kul403Српско-италијанске књижевне и културне везеод 18. до 20. векаКУЛТ
kul413Турски извори за историју Србије и српског народаКУЛТ
kul423Феноменологија књижевностиКУЛТ
kul434Шекспир и европска култура: од ренесансе до модернизмаКУЛТ
kul443Утицаји окружења на библиотечку и архивску грађуКУЛТ
kul445Конзервација библиотечке и архивске грађеКУЛТ
srjez01Врсте речи и флективна морфологијаСрпЈ
srjez02Историјска лексикологија српског језикаСрпЈ
srjez03Историјска стандардологија српског језикаСрпЈ
srjez04Лексика савременог српског језикаСрпЈ
srjez05Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченицеСрпЈ
srjez06Метафоре у мишљењу и језикуСрпЈ
srjez07Међуоднос српске руралне и урбане дијалектологијеСрпЈ
srjez08Методичка истраживања у настави српског језикаСрпЈ
srjez09Ономастика у српској историјској дијалектологијиСрпЈ
srjez10Прозодијска организација говораСрпЈ
srjez11Споменици српске писмености у историји српског језикаСрпЈ
srjez12Српска лингвогеографија и стандардСрпЈ
srjez13Теорија прототипа у проучавању српског језикаСрпЈ
srjez14Упоредна граматика словенских језикаСрпЈ
srjez15Фразеолошка семантикаСрпЈ
srjez16Издаваштво и књижарствоСрпЈ
srjez17Информациона, медијска и комуникациона писменостСрпЈ
srjez18Проблем форме у естетициСрпЈ
srjez19Библиотеке и научна комуникацијаСрпЈ
srjez014Врсте речи и флективна морфологијаСрпЈ
srjez023Историјска лексикологија српског језикаСрпЈ
srjez033Историјска стандардологија српског језикаСрпЈ
srjez044Лексика савременог српског језикаСрпЈ
srjez054Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченицеСрпЈ
srjez064Метафоре у мишљењу и језикуСрпЈ
srjez074Међуоднос српске руралне и урбане дијалектологијеСрпЈ
srjez083Методичка истраживања у настави српског језикаСрпЈ
srjez093Ономастика у српској историјској дијалектологијиСрпЈ
srjez103Прозодијска организација говораСрпЈ
srjez114Споменици српске писмености у историји српског језикаСрпЈ
srjez123Српска лингвогеографија и стандардСрпЈ
srjez134Теорија прототипа у проучавању српског језикаСрпЈ
srjez143Упоредна граматика словенских језикаСрпЈ
srjez154Фразеолошка семантикаСрпЈ
srjez164Издаваштво и књижарствоСрпЈ
srjez173Информациона, медијска и комуникациона писменостСрпЈ
srjez183Проблем форме у естетициСрпЈ
srjez193Библиотеке и научна комуникацијаСрпЈ
srknjiz01Андрић и модернизамСрпК
srknjiz02Гностичко искуство и модерна књижевностСрпК
srknjiz03Жанрови старе српске књижевностиСрпК
srknjiz04Историја и поетика народне књижевностиСрпК
srknjiz05Књижевност и еротеризамСрпК
srknjiz06Књижевност и еротологијаСрпК
srknjiz07Методологија проучавања старијих српских књижевностиСрпК
srknjiz08Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века 1СрпК
srknjiz09Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века 2СрпК
srknjiz10Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних обликаСрпК
srknjiz11Проблеми песничке самосвести и модерна критичко-теоријска мисаоСрпК
srknjiz12Савремена методичка истраживања у области књижевности и српског језикаСрпК
srknjiz13Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: драмаСрпК
srknjiz14Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: поезијаСрпК
srknjiz15Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: прозаСрпК
srknjiz16Слика, симбол и памћење у фолклоруСрпК
srknjiz17Српска житијна књижевност – структурално-типолошке карактеристикеСрпК
srknjiz18Српска поезија у 20. векуСрпК
srknjiz19Српска усмена поезија у јужнословенском контекстуСрпК
srknjiz21Трагички јунак у српској драми 19. векаСрпК
srknjiz22Увод у савремене теорије књижевне историјеСрпК
srknjiz23Усмена историјаСрпК
srknjiz24Црњански и хипермодернизамСрпК
srknjiz25Библиотекарство и библиографијаСрпК
srknjiz26Библиотеке у образовањуСрпК
srknjiz27Издаваштво и књижарствоСрпК
srknjiz28Информациона, медијска и комуникациона писменостСрпК
srknjiz29Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваСрпК
srknjiz30Књига – традиционална и електронскаСрпК
srknjiz31Научни рад у архивимаСрпК
srknjiz32Проблем форме у естетициСрпК
srknjiz33Библиотеке и научна комуникацијаСрпК
srknjiz013Андрић и модернизамСрпК
srknjiz023Гностичко искуство и модерна књижевностСрпК
srknjiz033Жанрови старе српске књижевностиСрпК
srknjiz043Историја и поетика народне књижевностиСрпК
srknjiz054Књижевност и еротеризамСрпК
srknjiz063Књижевност и еротологијаСрпК
srknjiz073Методологија проучавања старијих српских књижевностиСрпК
srknjiz083Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века 1СрпК
srknjiz094Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века 2СрпК
srknjiz104Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних обликаСрпК
srknjiz113Проблеми песничке самосвести и модерна критичко-теоријска мисаоСрпК
srknjiz123Савремена методичка истраживања у области књижевности и српског језикаСрпК
srknjiz133Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: драмаСрпК
srknjiz144Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: поезијаСрпК
srknjiz154Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: прозаСрпК
srknjiz163Слика, симбол и памћење у фолклоруСрпК
srknjiz174Српска житијна књижевност – структурално-типолошке карактеристикеСрпК
srknjiz183Српска поезија у 20. векуСрпК
srknjiz194Српска усмена поезија у јужнословенском контекстуСрпК
srknjiz213Трагички јунак у српској драми 19. векаСрпК
srknjiz223Увод у савремене теорије књижевне историјеСрпК
srknjiz234Усмена историјаСрпК
srknjiz244Црњански и хипермодернизамСрпК
srknjiz2533Библиотекарство и библиографијаСрпК
srknjiz264Библиотеке у образовањуСрпК
srknjiz274Издаваштво и књижарствоСрпК
srknjiz283Информациона, медијска и комуникациона писменостСрпК
srknjiz294Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваСрпК
srknjiz303Књига – традиционална и електронскаСрпК
srknjiz313Научни рад у архивимаСрпК
srknjiz323Проблем форме у естетициСрпК
srknjiz333Библиотеке и научна комуникацијаСрпК