Акредитација-МАС СЈ

ШифраНазивСеместар
AKAPISАкадемско писање1
METODSPECСпецијални курс: Методика наставе српског језика1
METSKSМетодика наставе српског као страног језика1
PRIMGRAMПримењена граматика1
GOVKOMPГоворна компетенција у српском језику као страном1
METLINGМетодологија лингвистичких истраживања1
TVORBASСпецијални курс: Творба речи српског језика1
LEKSСпецијални курс: Лексикологија српског језика1
SINTSJСпецијални курс: Синтакса српског језика1
LINGVСпецијални курс: Лингвокултурологија1
STSLOVSСпецијални курс: Старословенски језик1
ISTSJСпецијални курс: Историја српског језика1
ISTKJSСпецијални курс: Историја српског књижевног језика1
ISTLINGGEOСпецијални курс: Историјска лингвистичка географија1
ONOMСпецијални курс: Ономастика1
AKCSСпецијални курс: Акцентологија српског језика1
MORFSСпецијални курс: Морфологија српског језика1
SIRСтудијски истраживачки рад2
DIPLЗавршни рад2