Акредитација-МАС СК

ШифраНазивСеместар
1405502Техника академског писања1
1405503Методика наставе књижевности1
1405504Текстологија и поетика старе српске књижевности1
1405505Карневализација и карневалска култура у европској и дубровачкој књижевности ренесансе1
1405506Књижевна имагологија и културни идентитет(и)1
1405507Лирски роман у српској књижевности1
1405508Певач и традиција – ка поетици усмене поезије1
1405509Проза Данила Киша у контексту српске књижевности1
1405510Српска лирика од Орфелина до Илића (еволутивна тежишта)1
1405511Епско и драмско у српској драми1
1405512Преводна књижевност у контексту старе књижевности1
1405513Поетика формулативности1
1405514Предања и легенде у систему фолклорне културе1
1405515Српска књижевност и филм1
1405516Традиција просвећености у српској књижевности1
1405500Завршни рад2
1405501Студијски истраживачки рад2