Акредитација-ОАС СЈК

ШифраНазивСеместар
1401011Увод у србистику 11
1401021Старословенски језик 11
1401031Правопис српског језика1
1426011Увод у општу лингвистику 11
1408001Увод у теорију књижевности 11
1400091Увод у филозофију 11
1400061Увод у естетику 11
1405111Историја српске књижевности 11
1401101Увод у дијахронијску лингвистику1
1408151Преглед опште књижевности 11
1426031Школе и правци у лингвистици1
1425331Савремени албански језик П-11
1439331Савремени белоруски језик П-11
1404331Савремени бугарски језик П-11
1428331Савремени грчки језик П-11
1419331Савремени енглески језик П-1 (А2)1
1419341Савремени енглески језик П-1 (Б2)1
1413331Савремени италијански језик П-11
1423331Савремени јапански језик П-11
1431331Савремени каталонски језик П-11
1422331Савремени корејски језик П-11
1429331Савремени мађарски језик П-11
1417331Савремени немачки језик П-11
1433331Савремени персијски језик П-11
1410331Савремени пољски језик П-11
1432331Савремени португалски језик П-11
1409331Савремени руски језик П-11
1418331Савремени скандинавски језици П-11
1412331Савремени словачки језик П-11
1421331Савремени турски језик П-11
1414331Савремени француски језик П-11
1411331Савремени чешки језик П-11
1415331Савремени шпански језик П-11
1401012Увод у србистику 22
1401022Историјска фонетика српског језика2
1426012Увод у општу лингвистику 22
1408002Увод у теорију књижевности 22
1405034Културна историја Срба2
1400092Увод у филозофију 22
1400062Увод у естетику 22
1405102Народна књижевност2
1405122Средњовековна књижевност2
1405112Историја српске књижевности 22
1401102Увод у лексикографију2
1408152Преглед опште књижевности 22
1401112Старословенски језик 22
1425332Савремени албански језик П-22
1439332Савремени белоруски језик П-22
1404332Савремени бугарски језик П-22
1428332Савремени грчки језик П-22
1419332Савремени енглески језик П-2 (А2)2
1419342Савремени енглески језик П-2 (Б2)2
1413332Савремени италијански језик П-22
1423332Савремени јапански језик П-22
1431332Савремени каталонски језик П-22
1422332Савремени корејски језик П-22
1429332Савремени мађарски језик П-22
1417332Савремени немачки језик П-22
1433332Савремени персијски језик П-22
1410332Савремени пољски језик П-22
1432332Савремени португалски језик П-22
1409332Савремени руски језик П-22
1418332Савремени скандинавски језици П-22
1412332Савремени словачки језик П-22
1421332Савремени турски језик П-22
1414332Савремени француски језик П-22
1411332Савремени чешки језик П-22
1415332Савремени шпански језик П-22
1401013Историјска морфологија српског језика3
1401023Фонетика српског језика3
1400031Развојна психологија3
1401113Развој писма3
1430103Словеначки језик 13
1404103Бугарски језик 13
1405113Историја српске књижевности 33
1401123Лектура и коректура текста3
1408153Преглед опште књижевности 33
1401133Упоредна граматика словенских језика 13
1425333Савремени албански језик П-33
1439333Савремени белоруски језик П-33
1404333Савремени бугарски језик П-33
1428333Савремени грчки језик П-33
1419333Савремени енглески језик П-3 (А2)3
1419343Савремени енглески језик П-3 (Б2)3
1413333Савремени италијански језик П-33
1423333Савремени јапански језик П-33
1431333Савремени каталонски језик П-33
1422333Савремени корејски језик П-33
1429333Савремени мађарски језик П-33
1417333Савремени немачки језик П-33
1433333Савремени персијски језик П-33
1410333Савремени пољски језик П-33
1432333Савремени португалски језик П-33
1409333Савремени руски језик П-33
1418333Савремени скандинавски језици П-33
1412333Савремени словачки језик П-33
1421333Савремени турски језик П-33
1414333Савремени француски језик П-33
1411333Савремени чешки језик П-33
1415333Савремени шпански језик П-33
1401014Функционална писменост у наставној пракси4
1401024Акцентологија српског језика I4
1400032Педагошка психологија4
1401114Историја српске ћирилице4
1430104Словеначки језик 24
1401104Македонски језик4
1404104Бугарски језик 24
1405104Преглед књижевности ренесансе и барока4
1405124Српска књижевност 18. и 19. века4
1405114Историја српске књижевности 44
1401124Фонологија српског језика4
1408154Преглед опште књижевности 44
1401134Упоредна граматика словенских језика 24
1425334Савремени албански језик П-44
1439334Савремени белоруски језик П-44
1404334Савремени бугарски језик П-44
1428334Савремени грчки језик П-44
1419334Савремени енглески језик П-4 (А2)4
1419344Савремени енглески језик П-4 (Б2)4
1413334Савремени италијански језик П-44
1423334Савремени јапански језик П-44
1431334Савремени каталонски језик П-44
1422334Савремени корејски језик П-44
1429334Савремени мађарски језик П-44
1417334Савремени немачки језик П-44
1433334Савремени персијски језик П-44
1410334Савремени пољски језик П-44
1432334Савремени португалски језик П-44
1409334Савремени руски језик П-44
1418334Савремени скандинавски језици П-44
1412334Савремени словачки језик П-44
1421334Савремени турски језик П-44
1414334Савремени француски језик П-44
1411334Савремени чешки језик П-44
1415334Савремени шпански језик П-44
1401015Лексикологија I5
1401025Историја српског књижевног језика5
1401035Морфологија и творба речи српског језика5
1401045Дијалектологија српског језика5
1400081Увод у културологију 15
1400071Увод у комуникологију 15
1400041Увод у психологију5
1401113Развој писма5
1405105Српска књижевност 20. века 15
1401105Лингвостилистика5
1401115Увод у методику наставе5
1401125Акцентологија српског језика II5
1401016Дијалекатски текстови6
1401025Историја српског књижевног језика6
1401035Морфологија и творба речи српског језика6
1400082Увод у културологију 26
1400072Увод у комуникологију 26
1400042Психологија читања6
1401114Историја српске ћирилице6
1405106Српска књижевност 20. века 26
1401106Фразеологија6
1401116Методика наставе српског језика6
1401126Лексикологија II6
1401017Синтакса српског језика7
1401027Основи нормирања српског језика7
1401037Лингвистика текста и прагматика7
1401107Говорна култура7
1401117Новинарска стилистика7
1401127Методика наставе књижевности7
1401137Лекторска и коректорска пракса у издаваштву7
1401147Спикерска и лекторска пракса на радију7
1401157Спикерска и лекторска пракса на ТВ7
1401167Лекторска пракса у позоришту7
1401017Синтакса српског језика8
1401028Језичка култура у наставној пракси8
1401108Стилистика српског језика8
1401118Функционални варијетети српског језика8
1401128Методичка пракса8
1401138Лексикографска пракса у научној установи8
1401148Практична лексикографија8
1401158Лектура текста8
1401168Методика наставе практичне комуникације8
1401106Фразеологија8
1401102Увод у лексикографију8
1401124Фонологија српског језика8
1401175Интонација8