Акредитација-ОАС СКЈ

ШифраНазивСеместар
1425331Савремени албански језик П-11
1439331Савремени белоруски језик П-11
1404331Савремени бугарски језик П-11
1428331Савремени грчки језик П-11
1419331Савремени енглески језик П-1 (А2)1
1419341Савремени енглески језик П-1 (Б2)1
1413331Савремени италијански језик П-11
1423331Савремени јапански језик П-11
1431331Савремени каталонски језик П-11
1422331Савремени корејски језик П-11
1429331Савремени мађарски језик П-11
1417331Савремени немачки језик П-11
1433331Савремени персијски језик П-11
1410331Савремени пољски језик П-11
1432331Савремени португалски језик П-11
1409331Савремени руски језик П-11
1418331Савремени скандинавски језици П-11
1412331Савремени словачки језик П-11
1421331Савремени турски језик П-11
1414331Савремени француски језик П-11
1411331Савремени чешки језик П-11
1415331Савремени шпански језик П-11
1408151Преглед опште књижевности 11
1401511Старословенски језик1
1401501Историјска фонетика српског језика1
1400091Увод у филозофију 11
1400061Увод у естетику 11
1401031Правопис српског језика1
1425332Савремени албански језик П-22
1439332Савремени белоруски језик П-22
1404332Савремени бугарски језик П-22
1428332Савремени грчки језик П-22
1419332Савремени енглески језик П-2 (А2)2
1419342Савремени енглески језик П-2 (Б2)2
1413332Савремени италијански језик П-22
1423332Савремени јапански језик П-22
1431332Савремени каталонски језик П-22
1422332Савремени корејски језик П-22
1429332Савремени мађарски језик П-22
1417332Савремени немачки језик П-22
1433332Савремени персијски језик П-22
1410332Савремени пољски језик П-22
1432332Савремени португалски језик П-22
1409332Савремени руски језик П-22
1418332Савремени скандинавски језици П-22
1412332Савремени словачки језик П-22
1421332Савремени турски језик П-22
1414332Савремени француски језик П-22
1411332Савремени чешки језик П-22
1415332Савремени шпански језик П-22
1405012Народна књижевност2
1405021Увод у српску књижевност2
1408562Теорија књижевности2
1408152Преглед опште књижевности 22
1401502Историјска морфологија српског језика2
1401512Култура језичког изражавања2
1401014Функционална писменост у наставној пракси2
1405512Класици српске књижевности2
1405522Интернет и књижевност у настави2
1405502Културноисторијски контекст старих књижевности2
1425333Савремени албански језик П-33
1439333Савремени белоруски језик П-33
1404333Савремени бугарски језик П-33
1428333Савремени грчки језик П-33
1419333Савремени енглески језик П-3 (А2)3
1419343Савремени енглески језик П-3 (Б2)3
1413333Савремени италијански језик П-33
1423333Савремени јапански језик П-33
1431333Савремени каталонски језик П-33
1422333Савремени корејски језик П-33
1429333Савремени мађарски језик П-33
1417333Савремени немачки језик П-33
1433333Савремени персијски језик П-33
1410333Савремени пољски језик П-33
1432333Савремени португалски језик П-33
1409333Савремени руски језик П-33
1418333Савремени скандинавски језици П-33
1412333Савремени словачки језик П-33
1421333Савремени турски језик П-33
1414333Савремени француски језик П-33
1411333Савремени чешки језик П-33
1415333Савремени шпански језик П-33
1408153Преглед опште књижевности 33
1401503Историја књижевног језика код Срба3
1401513Акцентологија3
1400091Увод у филозофију 13
1400061Увод у естетику 13
1405503Историја читања3
1400041Увод у психологију3
1406603Теренско истраживање фолклора3
1401031Правопис српског језика3
1405502Културноисторијски контекст старих књижевности4
1425334Савремени албански језик П-44
1439334Савремени белоруски језик П-44
1404334Савремени бугарски језик П-44
1428334Савремени грчки језик П-44
1419334Савремени енглески језик П-4 (А2)4
1419344Савремени енглески језик П-4 (Б2)4
1413334Савремени италијански језик П-44
1423334Савремени јапански језик П-44
1431334Савремени каталонски језик П-44
1422334Савремени корејски језик П-44
1429334Савремени мађарски језик П-44
1417334Савремени немачки језик П-44
1433334Савремени персијски језик П-44
1410334Савремени пољски језик П-44
1432334Савремени португалски језик П-44
1409334Савремени руски језик П-44
1418334Савремени скандинавски језици П-44
1412334Савремени словачки језик П-44
1421334Савремени турски језик П-44
1414334Савремени француски језик П-44
1411334Савремени чешки језик П-44
1415334Савремени шпански језик П-44
1405014Средњовековна књижевност4
1405024Књижевност од ренесансе до рационализма4
1408154Преглед опште књижевности 44
1401504Дијалектологија4
1401514Савремени српски језик I4
1405034Културна историја Срба4
1400092Увод у филозофију 24
1400062Увод у естетику 24
1400042Психологија читања4
1405512Класици српске књижевности4
1405522Интернет и књижевност у настави4
1405524Версификација у српском песништву4
1405015Увод у Методику 055
1400031Развојна психологија5
1405515Проучавање књижевног дела 1: Поетика жанра старе српске књижевности5
1405525Изборни курс из Методике наставе књижевности и српског језика5
1401031Правопис српског језика5
1405503Историја читања5
1400071Увод у комуникологију 15
1400081Увод у културологију 15
1405026Српска књижевност 18. и 19. века I6
1401516Савремени српски језик II6
1405016Методика наставе књижевности6
1400032Педагошка психологија6
1405036Преглед јужнословенских књижевности6
1405536Проучавање књижевног дела 2: Увод у читање модерне поезије6
1427016Увод у библиографију6
1405516Основи археографије6
1405546Књижевност и медији у настави6
1406612Староиндијска проза и компаративна фолклористика6
1400072Увод у комуникологију 26
1400082Увод у културологију 26
1405546Књижевност и медији у настави6
1405027Методика наставе српског језика7
1405037Семинар из српске књижевности 20. века7
1405547Тумачење књижевног дела 1: Савремена поезија7
1405507Проучавање књижевног дела 3: Стара српска књижевност и Библија7
1427023Методологија истраживања и цитирања7
1401031Правопис српског језика7
1401113Развој писма7
1405018Српска књижевност 18. и 19. века II8
1405028Српска књижевност 20. века8
1405048Методичка пракса 058
1405038Књижевност за децу8
1405008Завршни рад8
1405508Креативно писање8
1405518Проучавање књижевног дела 4: Усмено и писано у српској књижевности8
1406612Староиндијска проза и компаративна фолклористика8
1405528Проучавање књижевног дела 5: Књижевност и етнологија8
1405538Рукописно наслеђе старе српске књижевности8
1427014Увод у архивистику8
1405548Тумачење књижевног дела 2: Савремена проза8
1405558Књижевност и етнологија8