Акредитација-ОАС СКЈK

ШифраНазивСеместар
1425331Савремени албански језик П-11
1439331Савремени белоруски језик П-11
1404331Савремени бугарски језик П-11
1428331Савремени грчки језик П-11
1419331Савремени енглески језик П-1 (А2)1
1419341Савремени енглески језик П-1 (Б2)1
1413331Савремени италијански језик П-11
1423331Савремени јапански језик П-11
1431331Савремени каталонски језик П-11
1422331Савремени корејски језик П-11
1429331Савремени мађарски језик П-11
1417331Савремени немачки језик П-11
1433331Савремени персијски језик П-11
1410331Савремени пољски језик П-11
1432331Савремени португалски језик П-11
1409331Савремени руски језик П-11
1418331Савремени скандинавски језици П-11
1412331Савремени словачки језик П-11
1421331Савремени турски језик П-11
1414331Савремени француски језик П-11
1411331Савремени чешки језик П-11
1415331Савремени шпански језик П-11
1401611Старословенска писменост1
1401601Историјска граматика српског језика 11
1400091Увод у филозофију 11
1400061Увод у естетику 11
1408241Хомерови епови1
1425332Савремени албански језик П-22
1439332Савремени белоруски језик П-22
1404332Савремени бугарски језик П-22
1428332Савремени грчки језик П-22
1419332Савремени енглески језик П-2 (А2)2
1419342Савремени енглески језик П-2 (Б2)2
1413332Савремени италијански језик П-22
1423332Савремени јапански језик П-22
1431332Савремени каталонски језик П-22
1422332Савремени корејски језик П-22
1429332Савремени мађарски језик П-22
1417332Савремени немачки језик П-22
1433332Савремени персијски језик П-22
1410332Савремени пољски језик П-22
1432332Савремени португалски језик П-22
1409332Савремени руски језик П-22
1418332Савремени скандинавски језици П-22
1412332Савремени словачки језик П-22
1421332Савремени турски језик П-22
1414332Савремени француски језик П-22
1411332Савремени чешки језик П-22
1415332Савремени шпански језик П-22
1406002Књижевни фолклор2
1406012Поетика народне књижевности2
1405021Увод у српску књижевност2
1408562Теорија књижевности2
1408602Општa књижевност I2
1401602Историјска граматика српског језика 22
1400092Увод у филозофију 22
1400062Увод у естетику 22
1406612Староиндијска проза и компаративна фолклористика2
1405522Интернет и књижевност у настави2
1408232Библијска књижевност: Библијска праисторија и Мојсијево Петокњижје2
1401504Дијалектологија српског језика2
1401512Култура језичког изражавања2
1425333Савремени албански језик П-33
1439333Савремени белоруски језик П-33
1404333Савремени бугарски језик П-33
1428333Савремени грчки језик П-33
1419333Савремени енглески језик П-3 (А2)3
1419343Савремени енглески језик П-3 (Б2)3
1413333Савремени италијански језик П-33
1423333Савремени јапански језик П-33
1431333Савремени каталонски језик П-33
1422333Савремени корејски језик П-33
1429333Савремени мађарски језик П-33
1417333Савремени немачки језик П-33
1433333Савремени персијски језик П-33
1410333Савремени пољски језик П-33
1432333Савремени португалски језик П-33
1409333Савремени руски језик П-33
1418333Савремени скандинавски језици П-33
1412333Савремени словачки језик П-33
1421333Савремени турски језик П-33
1414333Савремени француски језик П-33
1411333Савремени чешки језик П-33
1415333Савремени шпански језик П-33
1406003Поетика средњовековне књижевности3
1401503Историја књижевног језика код Срба3
1401513Акцентологија3
1406603Теренско истраживање фолклора3
1405503Историја читања3
1408213Шекспир и ренеснансна драма у Европи 1: историјске драме и комедије3
1408203Књижевност европског барока3
1400041Увод у психологију3
1425334Савремени албански језик П-44
1439334Савремени белоруски језик П-44
1404334Савремени бугарски језик П-44
1428334Савремени грчки језик П-44
1419334Савремени енглески језик П-4 (А2)4
1419344Савремени енглески језик П-4 (Б2)4
1413334Савремени италијански језик П-44
1423334Савремени јапански језик П-44
1431334Савремени каталонски језик П-44
1422334Савремени корејски језик П-44
1429334Савремени мађарски језик П-44
1417334Савремени немачки језик П-44
1433334Савремени персијски језик П-44
1410334Савремени пољски језик П-44
1432334Савремени португалски језик П-44
1409334Савремени руски језик П-44
1418334Савремени скандинавски језици П-44
1412334Савремени словачки језик П-44
1421334Савремени турски језик П-44
1414334Савремени француски језик П-44
1411334Савремени чешки језик П-44
1415334Савремени шпански језик П-44
1406004Историја средњовековне књижевности4
1406014Историја књижевности ренесансе и барока4
1406024Поетика књижевности ренесансе и барока4
1408604Општа књижевност II4
1401514Савремени српски језик 14
1405034Културна историја Срба4
1405502Културноисторијски контекст старих књижевности4
1406612Староиндијска проза и компаративна фолклористика4
1427014Увод у архивистику4
1405522Интернет и књижевност у настави4
1408664Роман 18. века и романтизам4
1408214Шекспир и ренесансна драма у Европи 2: трагедије и трагикомедије4
1400042Психологија читања4
1405524Версификација у српском песништву4
1406015Увод у методику 065
1400031Развојна психологија5
1406603Теренско истраживање фолклора5
1408245Иго и романтизам у настави5
1405503Историја читања5
1400071Увод у комуникологију 15
1400081Увод у културологија 15
1405525Изборни курс из Методике наставе књижевности и српског језика5
1406006Поетика српске књижевности барока, просвећености, класицизма, предромантизма и романтизма6
1401516Савремени српски језик 26
1406036Методика наставе књижевности и српског језика6
1408606Општа књижевност III6
1400032Педагошка психологија6
1406026Његошева поетика6
1406016Јужнословенска компаратистика6
1405546Књижевност и медији у настави6
1406612Староиндијска проза и компаративна фолклористика6
1408296Херменеутички приступ у настави: Тумачење Хелдерлинових христолошких химни6
1400072Увод у комуникологију 26
1400082Увод у културологија 26
1406606Фолклорни елементи у настави српске књижевности6
1406007Методичка пракса 067
1406017Генеза прозних облика у новој српској књижевности7
1406603Теренско истраживање фолклора7
1405547Тумачење књижевног дела 1: Савремена поезија7
1427016Увод у библиографију7
1408237Театар апсурда7
1408297Пруст 17
1405503Историја читања7
1427023Методологија истраживања и цитирања7
1406607Јужнословенска компаратистика – модерне и савремене књижевне тенденције7
1406008Поетика српског реализма8
1406018Српска књижевност од модерне до постмодернизма8
1406028Поетика савремене српске књижевности8
1405038Књижевност за децу8
1406008Завршни семинар из српске књижевности или Методике наставе књижевности и српског језика8
1405546Књижевност и медији у настави8
1405508Креативно писање8
1405548Тумачење књижевног дела 2: Савремена проза8
1406612Староиндијска проза и компаративна фолклористика8
1406606Фолклорни елементи у настави српске књижевности8
1408288Ками8
1408298Пруст 28
1427014Увод у архивистику8
1405558Књижевност и етнологија8