Акредитација-СЈ КАО СТРАНИ

ШифраНазивСеместар
1501505Говорна компетенција у српском језику као страном1
1501504Примењена граматика1
1505502Техника академског писања1
1501503Методика наставе српског као страног језика1
1505517Национално у књижевности1
1505512Лингвокултурологија1
1501510Специјални курс из лексикологије1
1504418Културна историја Срба и однос према другим културама1