Ранг-листе генерације 2018/2019. за упис школске 2019/20.

21.10.2019. (11h – 13h) од 1 до 400 за ЈКК 22.10.2019. (11h – 13h) од 401 до 638 за ЈКК и упис студената студијских група Српски језик, Српска књижевност и Српска књижевност и језик са компаратистиком.

Ранг-листе генерације 2017/2018. за упис школске 2019/20.

17.10.2019. (11h – 13h) од 1 до 370 за ЈКК 18.10.2019. (11h – 13h) од 371 до 539 за ЈКК и упис студената студијских група Српски језик, Српска књижевност и Српска књижевност и језик са компаратистиком.