Обавештења

Термин консултација

Консултације неће бити одржане 14. марта 2019.

20. II 2019.

Распоред испита

I рок | II рок

02. II 2019.

Консултације пред испит

Информатика за библиотекаре 1
16. јануар 10-11 часова
Језичке технологије 1
16. јануар 13.15-14.15 часова
Дигитални текст 1
18. јануар 9-10 часова

15. I 2019.

Информатика за библиотекаре 1 и консултације

Последње вежбе из овог предмета ће, уместо 28.12. бити одржане 20.12. од 13.15h у 4а. Консултације ће тог дана (20.12) бити одржане од 15h.

18. XII 2018.

Померање консултација

Уместо 18. октобра од 13 часова, консултације ће бити4 одржане у петак, 19. октобра од 11.30 у кабинету 534.

16. X 2018.

Страница за нову школску годину

Постављена је нова веб страница!

30. IX 2018.

Информатика за библиотекаре 1

За студенте који обнављају предмет у зимском семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе (до краја октобра 2018.) било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Корисни линкови
Предавања (проф. Цветана Крстев)
Наставни програм
Наставни план
Важни термини
I тест: 16. XI 2018, 11.30-13.00h, 16а
II тест: 12. XII 2018, 9.45-11.15h, сала хероја
Литература
Бројеви и бројни системи
Основни појмови из теорије скупова
Операције и релације над скуповима
5. октобар
Увод о бројевима. [Преузимање материјала]
12. октобар
Провежбавање: конверзија између различитих бројевних система. [Преузимање материјала]
19. октобар
Бројни системи. Непозициони (римски) и позициони (бинарни, хексадекадни). Конверзија из декадног у систем са произвољном основом и обрнуто. [Преузимање материјала]
26. октобар
Провежбавање: сабирање и одузимање у различитим бројевним системима. [Преузимање материјала]
2. новембар
Операције у бинарном и хексадекадном систему. Рачунање и претварање. Скупови. Раселов парадокс. Спецификација скупа. [Преузимање материјала]
9. новембар
Провежбавање: припрема за тест; увод у теорију скупова. [Преузимање материјала]
16. новембар
Тест број 1.
23. новембар
Операције и релације над скуповима - подскуп, прави подскуп, универзум, празан скуп. Операције и релације над скуповима - унија, пресек. Партитивни скуп. Комплемент. [Преузимање материјала]
30. новембар
Операције и релације над скуповима - једнакост, неједнакост. Пресликавања (коресподенције). Операције и њихове особине. [Преузимање материјала]
7. децембар
Провежбавање: операције над скуповима; пресликавања (коресподенције). [Преузимање материјала]
14. децембар
Провежбавање: релације и њихове особине; релације еквиваленције. [Преузимање материјала]
21. децембар
Релације и њихове особине; релације еквиваленције. [Преузимање материјала]
28. децембар
Провежбавање: релације и њихове особине; релације еквиваленције. [Преузимање материјала]

Информатика за библиотекаре 2

За студенте који обнављају предмет у летњем семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Корисне референце
Предавања (проф. Цветана Крстев)
Наставни програм
Наставни план
Важни термини
I тест: 5. април 2019, петак, 11.30-13.00, учионица 16а. Теме: Декартов производ. Релација као скуп парова. Функције, слагање релација и функција, секвенције
II тест: 20. мај 2019, понедељак, 9.45-11.15, Сала хероја
Литература
Релације, функције и низови
Исказни рачун
1. март
Провежбавање релација. Функције. [Преузимање материјала]

Дигитални текст 1

За студенте који обнављају предмет у зимском семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе (до краја октобра 2018.) било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Важни термини и информације
I тест: 14. XI 2018, 9.45-11.15h, Сала хероја
II тест: 12. XII 2018, 9.45-11.15h, Сала хероја
Корисни линкови
ShareLatex приручник (Overleaf)
Предавања (проф. др Цветана Крстев)
Наставни програм
BabelMap
Unicode 10.0 Character Code Charts
Roadmap to the BMP
HTML5 UTF-8 Character Codes
UTF8 Encoder
Литература
Шта треба знати о LaTeX-у
LaTeX Tutorials A Primer
Online tutorials on LaTeX
LaTeX2e за ауторе
Карактерски скупови
Душко М. Витас, Преводиоци и интерпретатори (одељак Језик и његове граматике, стр. 25-27). Математички факултет, Београд, 2006.
Вене Т. Богославов, Збирка решених задатака из математике 1 (одељак Комбинаторика), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
Вене Т. Богославов, Збирка решених задатака из математике 4 (одељак Комбинаторика), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
Недељко Парезановић, Основи рачунарских система (поглавље 2, Чување података), Издавачко предузеће Наука, Београд, 1995.
Алати
Упутство за инсталацију
MikTeX
TeX studio
Overleaf
11. октобар
Први LaTeX документ.
pdf, tex
Одељци и пододељци. Латинично писмо. Пасуси.
pdf, tex
Самостални задатак.
pdf, tex
Опсег важења команди. Поравнања пасуса. Растављање речи на крају реда (хифенација, \-). Non breaking space ("непреломни размак" ~).
pdf, tex
25. октобар
Ненумерисане и нумерисане листе.
pdf, tex
Описне листе.
pdf, tex
Подлисте.
pdf, tex
Пакет enumerate за додатне могућности код нумерисаних листи.
pdf, tex
Самостални задатак.
pdf, tex
1. новембар
Специјални карактери. Команда \verb. Цртице. Наводници. Три тачке. Околинa quote.
pdf, tex
Режим пасуса и математички режим. Индексирање и степеновање.
pdf, tex
Акцентована слова. Коментари (једнолинијски и блоковски).
pdf, tex
Форматирање. Околина verse. Oколина verbatim.
pdf, tex
Самостални задатак.
pdf, tex
8. новембар
Табеле.
pdf, tex
Слике.
pdf, tex
Сложене табеле. Референце на табеле и слике.
pdf, tex
Користимо следеће слике:
librarians.jpg, slika.png, sofija.jpg
Фусноте.
pdf, tex
Референце на делове документа.
pdf, tex
Аутоматски генерисан садржај.
pdf, tex
15. новембар
Кодирања и писма (латиница и ћирилица).
pdf, tex
Математички текст (страна 1). Формуле у тексту и засебне формуле, основне рачунске радње, три тачке, математички пакети, степени, индекси, разломци, корени, плус-минус. Операције са скуповима (унија, пресек, разлика, комплемент, партитивни скуп). Празан скуп, елементи скупа и подскупови. Операције са исказима (конјукција, дисјункција, импликација, еквиваленција, негација). Ознаке за тачно и нетачно. Предикатске формуле (квантификатори "за сваки" и "постоји"). Релацијски оператори (једнако, различито, мање, мање или једнако, веће, веће или једнако). Суме, производи.
pdf, tex
22. новембар
Математички текст (стране 2-6). Аритметички оператори. Релацијски оператори. Логички симболи. Грчка слова. Табеле у математичком тексту. Велике заграде. Поравнање и нумерисање једначина.
pdf, tex
29. новембар
Самостални задатак.
pdf, tex
Самостални задатак.
pdf, tex
Користимо следећу слику:
pythagoras.jpg
6. децембар
Теорија формалних језика. Појмови: азбука, ниска, дужина ниске, празна ниска.
Број ниски дужине d над азбуком од n слова.
Комбинаторика: варијације са понављањем. Број ниски дужине d над азбуком од n слова као број варијација са понављањем.
Кодирање и кодови.
Вежбање за тест.
13. децембар
Кодни распореди (ASCII, YUSCII, ISO-8859-2, CP-1250)
Подниске (фактори), префикс (леви фактор), суфикс (десни фактор). Инфикс (прави фактор), прави префикс (прави леви фактор), прави суфикс (прави десни фактор).
Лексикографски поредак (сортирање) у односу на задати кодни распоред Unicode: UTF-32, UTF-16, UTF-8. Кодирање и декодирање.
20. децембар
Вежбање за испит.

Информатички практикум 1

За студенте који обнављају предмет у зимском семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе (до краја октобра 2018.) било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Информатички практикум 2

За студенте који обнављају предмет у летњем семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Корисне референце
Предавања (проф. Милош Утвић)
Скрипта
Наставни програм
Важни термини
I тест: 25. март 2019, понедељак, 9.45-11.15, Сала хероја
II тест: 13. мај 2019, понедељак, 9.45-11.15, Сала хероја
21. фебруар
Увод у Excel. Основни појмови. Рад са радним листовима (табелама). Рад са подацима: форматирање, сортирање (један по један критеријум, више критеријума од једном), филтрирање, претраживање. Разни типови података. Адресирање ћелија. Опсег података. Увод у рад са формулама и функцијама (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, SUM, AVERAGE). [Преузимање материјала] Решења. [Преузимање материјала]

Информатички практикум 3

За студенте који обнављају предмет у зимском семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе (до краја октобра 2018.) било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.
Важни термини и информације
I тест: 16. XI 2018, 13.15-15.45h, 2a
II тест: 14. XII 2018, 13.15-15.45h, 2a
Корисни линкови
Гугл група генерације 2018/19.
Наставни програм
Потребни алати
Anaconda
5. октобар
Аритметички изрази. Наредба исписивања. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа. [Преузимање материјала]
11. октобар
Наредба задавања вредности са тастатуре. Провежбавање. [Преузимање материјала] Решења свих задатака [Преузимање материјала]
12. октобар
Форматирање ниски. Издвајање цифара из броја. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
19. октобар
Логички оператори и наредбе гранања. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
25. октобар
Провежбавање. [Преузимање материјала] Решења свих задатака [Преузимање материјала]
26. октобар
Петље. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
1. новембар
Петље - наставак. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
2. новембар
Провежбавање. [Преузимање материјала] Решења свих задатака [Преузимање материјала]
8. новембар
Рад са нискама. [Преузимање материјала]
9. новембар
Представљање означених целих бројева у рачунару: записи знак и апсолутна вредност, непотпуни комплемент и потпуни комплемент. Сабирање у потпуном комплементу и y непотпуном комплементу. BCD код, записи 8421, 2421 и вишак 3; Представљање реалних бројева у покретном зарезу, стандард IEEE-754 (binary32).
15. новембар
Функције. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
16. новембар
Провежбавање. [Преузимање материјала] Решења свих задатака [Преузимање материјала]
22. новембар
Увод у рад са листама. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
23. новембар
Увод у рад са листама - наставак. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
29. новембар
Провежбавање. [Преузимање материјала] Решења свих задатака [Преузимање материјала]
6. децембар
Алгоритми сортирања и претраге. [Преузимање материјала] Решења задатака са часа [Преузимање материјала]
7. децембар
Провежбавање. [Преузимање материјала] Решења свих задатака [Преузимање материјала]
13. децембар
Функције str.split() и str.join(). [Преузимање материјала] Решења задатака [Преузимање материјала] Рад са датотекама. [Преузимање материјала] Датотеке: ulaz.txt, slovo_b.txt, brojevi.txt
14. децембар
Вежбање за други тест.
21. децембар
Речници. Дистрибуције карактера и токена. [Преузимање материјала]
27. децембар
Вежбање за испит. [Преузимање материјала]

Информатички практикум 4

За студенте који обнављају предмет у летњем семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Важни термини и информације
Тест: 13. мај 2019, понедељак, 9.45-11.15, Сала хероја
Градиво за испит: DTD, XML Schema, регуларни изрази, JSON, BibTeX
Литература
Скрипта задатака са вежби
Увод у XML
XML туторијал
LaTeX2e за ауторе
Getting to Grips with LaTeX: Bibliographies with BibTeX
BibTeX Bibliography Styles
BibTeX Entry and Field Types
Overleaf
Потребни алати
Notepad++
XML Copy Editor
TeXstudio
JabRef
Још корисних референци
Наставни програм
21. фебруар
Обележавање текста. SGML. [Преузимање материјала] Увод у XML. Терминологија XML-а. Врсте садржаја. Добро формирани документи. [Преузимање материјала]

Проналажење информација

За студенте који обнављају предмет у летњем семестру школске 2018/19. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе било професору било асистенту, у време консултација и да се попуњавањем обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови, семинарски). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Корисни линкови
Страницa проф. др Крстев
Важне информације
Тест: 25. март 2019, понедељак, 9.45-11.15, Сала хероја
22. фебруар
Проналажење информација засновано на инвертованим индексима (провежбавање). [Преузимање материјала] Решења задатака: [Преузимање материјала]

Мултимедијални документи

19. X 2018.
Први час
9. XI 2018.
Други час
23. XI 2018.
Трећи час
21. XII 2018.
Четврти час
1. III 2019.
Пети час

Језичке технологије 1

5. X 2018.
Представљање курса
12. X 2018.
Први час
2. XI 2018.
Други час
8. XI 2018.
Консултације
16. XI 2018.
Трећи час
30. XI 2018.
Четврти час
7. XII 2018.
Консултације
21. XII 2018.
Консултације
27. XII 2018.
Консултације
16. I 2019.
Консултације
Задаци за вежбање
[Преузимање материјала]

Језичке технологије 2

22. III 2019.
Први час
12. IV 2019.
Други час
10. V 2019.
Трећи час

Кутак добре намере

Корисни и интересантни линкови
Наше мало складиште, портал за уметност, књижевност и спорт покренут од стране студената библиотекарства
Незваничан блог студената библиотекарства
Програмерске занимације
Петља
Code Combat, учење Python3 кроз тимски рад (наша тајна шифра: SickGameTree)
Code Wars, суочите се са изазовима и научите Python3
Coding Game, учење Python3 прављењем игрице
Code Monkey, алгоритмика кроз игру
Flukeout, CSS кроз игру
Flexbox Froggy, CSS кроз игру
Flexbox Defense, CSS кроз игру
Регуларни изрази кроз игру
Занимљиви алгоритми сортирања и претраге
Сортирање са реквизитима: сортирање избором (selection sort)
Сортирање са реквизитима: брзо сортирање (quick sort)
Сортирање са реквизитима: мехурасто сортирање (bubble sort)
Сортирање кроз плес: мехурасто сортирање (bubble sort)
Сортирање кроз плес: сортирање уметањем (insertion sort)
Сортирање кроз плес: сортирање избором (selection sort)
Сортирање кроз плес: брзо сортирање (quick sort)
Сортирање кроз плес: сортирање спајањем (merge sort)
Борба алгоритама: сортирање спајањем vs брзо сортирање
Борба алгоритама: линеарна претрага vs бинарна претрага
Питам се...
Упутство за састављање е-писама наставничком особљу
Општи услови похађања наставе из информатичких предмета
Само за радозналце
Како функционише UTF-8?
Природа, дело уметника Математика
Фибоначијеве зеке
Дељење нулом на механичком калкулатору