Научни скупови и конференције

4th Belgrade International Meeting of English Phoneticians (BIMEP 2018)

30–31 March 2018

Call for Papers
Programme

Култура универзитета и филологија

30. мај – 31. мај 2018. године

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation

The Fifth Biennial John Updike Society Conference

June 1 – 5, 2018

Call for Papers
Registration and additional information
CfP deadline extended

16. Међународни конгерс слависта

20–27. август 2018.

Сајт конференције

Првих 150 година модерног Јапана – Прве модернизације на Путу свиле,

4. септембар 2018.


MELISSA (Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives)

28. септембар – 30. септембар 2018. године

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation

ŠESTI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – JEZIK, KNJIŽEVNOST I INTERDISCIPLINARNOST

THE 6TH INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED LINGUISTICS TODAY – LANGUAGE, LITERATURE AND INTERDISCIPLINARITY

12–13. oktobar 2018.

12–13 October 2018

Позивно писмо / Letter of Invitation

Mapping Balkan routes: literary, cultural and linguistic landscapes 2

26 – 27 October 2018

First Call for Papers


Капушћињски – реалност, фикција и легенда

28. октобар 2017

Позивно писмо
Образац пријаве

MELISSA (Museums, Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives)

29. септембар – 01. октобар 2017. године

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation
Програм / Program

Култура и/или наука

од 01. до 03. јуна 2017. године

Culture and/or Science

from 1st to 3rd June, 2017

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation
Програм конференције / Conference Program

БИБЛИОИНФО

18. мај 2017. године

Позивно писмо
Образац пријаве
Котизација
Хотел који препоручујемо

Оријенталистика – јуче, данас, сутра

од 08. до 09. децембра 2016. године

Oriental Studies – yesterday, today, tomorrow

from 8th to 9th December, 2016

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Програм конференције / Conference Program

Canada Filmed – Le Canada Au Cinema

22-23 April 2017 – 22-23 Avril 2017

Call for Papers – Appel a Communication

Међународна научна конференција “УКРАЈИНИСТИКА И СЛОВЕНСКИ СВЕТ. Поводом 25 година украјинистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду”

од 17. до 19. новембра 2016. године

International Conference „UKRAINIAN STUDIES AND THE SLAVIC WORLD. On the occasion of the 25th anniversary of the Ukrainian studies at the University of Belgrade“

from 17th to 19th November, 2016

Веб-сајт и програм конференције Conference website and program

Међународна научна конференција – “Студије јапанологије – традиција и изазови будућности”

18. новембар 2016. године

JAPANESE STUDIES – TRADITION AND FUTURE QUESTS

18 November 2016

国際学会 「日本研究ー伝統と未来への追求」

18 November 2016

Прво позивно писмо First call for papers 第一報
Образац пријаве Application Form 申込書
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation
Програм конференције / Conference Program

Симпозијум: „Античка драма“

22. И 23. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ

Symposium: „Classical Drama“

OCTOBER 22-23, 2016

Програм конференције/ Conference program: Anticka drama_program_final

Међународна конференцијa: „Рано и почетно учење страних језика у формалном образовању“

7. и 8. октобар 2016. године

Conférence internationale: “L’apprentissage précoce et initial des langues étrangères dans l’enseignement primaire“

7 et 8 octobre, 2016

International Conference: „Early and beginners’ foreign language learning in primary formal education“

October 7-8, 2016

Прво позивно писмо Premier appel à communications First call for papers
Образац пријаве Formulaire de soumission de communication Application Form
Хотел који препоручујемо Les hôtels à Belgrade Recommended Accomodation
Програм / Conference program

ВИРТУЕЛНА КУЛТУРА

од 23. до 25. септембра 2016. године

VIRTUAL CULTURE

from 23rd to 25th September, 2016

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration Fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation
Програм / Conference program

23. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ВИЗАНТИЈСКИХ СТУДИЈА

 

БЕОГРАД, 22-27. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

Pozivno pismo
Obavestenje o kotizacijama za ucesnike iz Republike Srbije
Program

ФИЛОЛОГИЈА КУЛТУРЕ

од 9. до 11. јуна 2016. године

PHILOLOGY OF CULTURE

from 9th to 11th June, 2016

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration Fee
Програм конференције / Program Conference
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUACTION AND TEACHING

 

May 26-28, 2016

FIRST CIRCULAR
Organizing Advisory and Scientific Committee
Program Conference
Application form
Registration fee
Котизација
Recommended Accommodation

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES: TRADITION AND TRANSFORMATION (ELLSTAT)

 

23-24 October 2015

Call for papers
Registration Form
Payment Instructions
Recommended Accommodation
ELLSTAT Programme
Post-Conference Event – Metaphor Workshop – Prof. Gerard Steen
Manuscript Submission Guidelines
 

Међународна конференција Шта је књиженство?

 

16. и 17. октобар 2015.

Књига сажетака
Програм конференције
Програм радионице
Изложба

Међународни научни скуп / Colloque international СИМБОЛИЗАМ У СВОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ LE SYMBOLISME EN SON TEMPS ET AUJOURD’HUI

 

2. и 3.10.2015. године – 2-3.10.2015.

ПРОГРАМ / PROGRAMME
 

Дигитална хуманистика

од 25. до 27. септембра 2015. године

Digital Humanities

from 25th to 27th September, 2015

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Hotel we recommend
Програм конференције Conference program
 

Културе у преводу

од 4. до 6. јуна 2015. године

Translating Cultures

from 4th to 6th June, 2015

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Hotel we recommend
Програм – Programme

XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MINORITY LANGUAGES

 

May 28-30, 2015

Due to the difficulties we have had with the official conference e-mail address, you can now contact us at: kovac.jelena@gmail.com

Француске студије данас – Les Études françaises aujourd’hui

 

7. и 8. новембар 2014. године – 7 – 8 novembre 2014.

Позивница – Invitation
Programme définitif

Српски као страни језик у теорији и пракси

 

24. и 25. октобар 2014. године

Позивно писмо

Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе

 

од 24. до 26. октобра 2014. године

Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives

 

October 24th – 26th 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Програм конференције Conference program

Први светски рат у култури и библиографији

 

од 26. до 28. септембра 2014. године

First World War in Culture and Bibliography

 

from 26th to 28th September 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Котизација Registration fee
Програм конференције Conference program

Хуманизам: култура или илузија?

од 15. до 16. маја 2014. године

Humanism: Culture or Illusion?

on 15th and 16th May 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Програм Programme

Дигиталне библиотеке и дигитални архиви

од 7. до 8. априла 2014. године

Digital Libraries and Digital Archives

on 7th and 8th April 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form