1969-1971: похађала немачку гимназију у Хагу/Холандија
1972: матурирала у америчкој гимназији у Хагу/Холандија
1972: уписала студије германистике на Филолошком факултету у Београду
1975-76: стипендиста Хумболтовог универзитета у Берлину
1976: дипломирала германистику на Филолошком факултету у Београду
1977-1984: предавач немачког у Школи страних језика Коларчеве задужбине у Београду
1984: примљена за лектора за немачки на Филолошком факултету у Београду
1987: покренула наставу из холандског као изборног предмета на Филолошком факултету у Београду (Лекторат за холандски језик)
1991: под покровитељством књижевног друштва Писмо и његовог председника Раше Ливаде основала годишњак за холандску и фламанску књижевност Еразмо
1994: одбранила магистарску тезу под насловом „Разлике у морфосинтакси и семантици немачких и холандских глагола као извор интерференције“ (ментор: проф. Др Зоран Жилетић, ко-ментор: проф. Др Ги Јансенс, Лијеж/Белгија)
1998: одбранила докторску дисертацију под насловом »Југоисточна Европа у низоземским изворима од средњег века до 1918« (ментор: проф. Др Зоран Жилетић, ко-ментор: проф. Др Рејмон Детре, Гент/Белгија)
1999: изабрана за доцента за низоземски на Филолошком факултету
1999-2001: изабрана за члана управе а потом за председника Удружења недерландиста средње и источне Европе – Коменијус као и за члана редакције научне едиције АМОС
2001: добитник двогодишње књижевне награде фламанског огранка П.Е.Н.-а
2002: изабрана за члана редакције стручног часописа НЕМ (Neerlandica extra muros)
2002: основала Групу за низоземске студије ма Филолошком факултету у Београду
2004: изабрана за члана Удружења Принчевског Реда (огранак Ст.Никлас/Белгија)
2004: по позиву Катедре за историју држала блок-наставу на Универзитету у Антверпену у летњем семестру у звању гостујућег професора
2005: блок-настава у звању гостујућег професора из савремене низоземске лирике по позиву Катедре за недерландистику Универзитета Карољи Гаспар у Будимпешти
2006: изабрана у звање ванредног професора на Филолошком факултету у Београду
2009: Поново изабрана за члана редакције научне едиције АМОС
2010: Потписала уговор о међународној сарадњи (са универзитетом у Амстердаму и Загребу) на изради српско-холандског и хрватско-холандског речника. Именована за руководиоца српског издања.
Изабрана за члана редакције научног часописа Comparatieve Neerlandistiek
2011: успешно организовала велики регионални скуп недерландиста са учешћем преко 80 стручњака са универзитета у региону као и из Холандије и Белгије
2012: Именована у звање редовног професора недерландистике
Именована за члана уређивачког савета научног часописа Comparatieve Neerlandistiek
Позвана да учествује у међународном пројекту о културно трансферу путем превода књижевности Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL)

Др Јелица Новаковић-Лопушина – БИБЛИОГРАФИЈА