-рођена 1964. год у граду Цвикау (Немачка)
-похађала основну школу у Карл-Маркс-Штату (Немачка), Хетштету (Немачка), Београду (Руску школу при амбасади СССР у СФРЈ), Берлину,
-завршила 1983. год. језичку гимназију „Алксандер фон Хумболт“ у Берлину,
-исте године уписала студије на Хумболтовом Универзитету у Берлину, група славистика (српскохрватски језик и руски језик) и германистика,
-током студија сваке године стипендије у оквиру Међународне славистичке школе, 5. семестар цео проведен на Београдском универзитету,
-дипломирала 1988.год. са одличним успехом, дипломски рад: „ ´Most na Žepi´ von Ivo Andrić in den Übersetzungen von Alois Schmaus und Werner Creutziger“ одликован наградом „Штајниц-Прајс“ Хумболтовог Универзитета у Берлину,
-две године постдипломских студија на истом факултету,
– од 1990. – 1994. год. изабрана у звање асистента на Катедри за српскохрватски језик на Хумболтовом Универзитету у Берлину,
-три пута стипендије за специјализацију на Филозофском факултету Универзитета у Загребу (1989., 1990. и 1991.год.)
-1992. год. одбранила докторску дисертацију на тему: „Ansätze zur Begründung einer Übersetzungskritik literarischer Werke auf textlinguistischer Grundlage: Am Beispiel der Romane «Seobe» und «Druga knjiga seoba» von Miloš Crnjanski“,
– од 1983 – 2001. делатност као слободни преводилац и судски тумач у Берлину,
-2001. год. прешла у Београд,
-од 2003. до 2006.год. радила као лектор на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу,
-од 2004. год. и на Филолошком факултету Универзитета у Беоргаду, као лектор на Катедри за германистику,
-2007. год. избор за доцента за ужу научну област Германска филологија, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Беоргаду.
– 2012. год. избор за ванредног професора на Филолошком факултету Универзитета у Беоргаду.

-Области: синтакса немачког језика и теорија и пракса превођења.

др Анетe Ђуровић – БИБЛИОГРАФИЈА