Предмет: Савремени шпански језик П-1
Статус предмета: ИП
Година студија: I-IV
Шифра предмета: 0915331 / 1415331
Број часова седмично: 4
Број ЕСПБ бодова: 3
Коодринаторка предмета: др Анђелка Пејовић, ванредна професорка
Кабинет: 116

Начин оцењивања:
Предиспитне обавезе (40%):
  1. три теста од по 10 поена (преко платформе Moodle) (30 поена, 30% од укупне оцене)
  2. састав (преко платформе Moodle) (10 поена, 10% од укупне оцене)

Завршни испит – писмени (60%)
:
Укупно: 100%

Бодовна скала:

Оцена

Значење оцене

Број поена

10

одличан – изузетан

91-100

9

одличан

81-90

8

врло добар

71-80

7

добар

61-70

6

довољан

51-60

(5)

није положио

до 50

НАПОМЕНЕ:
Похађање наставе је обавезно.
Потребно је да студент мора да испуни предиспитне обавезе како би стекао услов за излазак на завршни испит. Студент је остварио предиспитне обавезе уколико је полагао сва три теста и написао састав, и уколико је редовно присуствовао настави. На сваком од сегмената предиспитних обавеза је неопходно остварити поене. Уколико је број поена на некој од предиспитних обавеза нула (0), студент није испунио предиспитне обавезе и нема право полагања завршног испита. Тестови и састав се раде преко платформе Moodle, у унапред утврђеним недељама, а у терминима који ће бити саопштени на часу.
На завршном испиту је неопходно да студент оствари најмање 51%.
У случају да студент није полагао или није остварио поене на предиспитним обавезама (тестовима), нема право полагања завршног испита.

ПЛАН РАДА

Модел теста за завршни испит