Предмет: Савремени шпански језик П-3
Статус предмета: ИП
Година студија: II-IV
Шифра предмета: 0915333 / 1415333
Број часова седмично: 4
Број ЕСПБ бодова: 3
Коодринаторка предмета: др Анђелка Пејовић, ванредна професорка
Кабинет: 116

Услов: одслушан предмет Савремени шпански језик П-2

Начин  оцењивања:

Предиспитне обавезе: 30%:
– састав: 10%
– колоквијум: 15%
– вежбања преко платформе Moodle: 5%

Завршни испит – писмени: 70%.

Бодовна скала:

Оцена

Значење оцене

Број поена

10

одличан – изузетан

91-100

9

одличан

81-90

8

врло добар

71-80

7

добар

61-70

6

довољан

51-60

(5)

није положио

до 50

НАПОМЕНЕ:
Похађање наставе је обавезно.
Студент мора да испуни предиспитне обавезе како би стекао услов за излазак на завршни испит. На сваком делу предиспитних обавеза (састав, колоквијум , вежбања преко платформе Moodle ) неопходно је остварити поене. Уколико је број поена на било ком делу нула (0), студент није испунио предиспитне обавезе и нема право полагања завршног испита.
Студент је положио завршни испит уколико је остварио најмање 51% од укупног броја поена на тесту.
У случају да студент није полагао или није остварио поене на предиспитним обавезама, нема право полагања завршног испита.

ПЛАН РАДА

Модел теста за колоквијум

Модел теста за завршни испит