Предмети Катедре за иберијске студије
Академско писање на шпанском језику
Експериментални роман у хиспаноамеричкој књижевности 20. века (предмет није у понуди школске 2017/18.)
Иберороманска социолингвистика
Језик и род
Критичка анализа дискурса
Квалитативна истраживања у лингвистици
Лектура и коректура текстова на шпанском језику (предмет није у понуди школске 2017/18.)
Модернизам у хиспаноамеричкој књижевности
Насиље у хиспаноамеричком роману (предмет није у понуди школске 2017/18.)
Специјалне теме из примењене лингвистике
Специјалне теме из социолингвистике
Традуктологија
Жена у шпанској књижевности реализма
Специјални курс из прагматике
Италијанске и шпанске институције културе у компаративном контексту
Методичка пракса – хоспитовање
Важне информације

Услов за пријављивање мастер рада из области методике наставе страних језика и књижевности (у оквиру студијског програма ЈКК) стиче се остваривањем најмање 15+6 ЕСПБ бодова из групе ППМ предмета на основним академским и дипломским академским студијама.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТКИЊЕ И СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА ДА ЈЕ ЗАКОНСКИ УСЛОВ ЗА РАД У ОСНОВНОМ И СРЕДЊОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ШКОЛАМА У СРБИЈИ, 30 ППМ БОДОВА СТЕЧЕНИХ КРОЗ НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ/ПРЕДМЕТЕ И 6 ППМ БОДОВА МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ. ППМ БОДОВИ СТИЧУ СЕ ТОКОМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА (НПР. КРОЗ ПРЕДМЕТЕ ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА 1 И 2, КРОЗ ПРЕДМЕТЕ СА СЕМИНАРА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЈЕ КОЈИ НОСЕ ППМ БОДОВЕ И КРОЗ ПРЕДМЕТЕ СА ДРУГИХ КАТЕДАРА КОЈИ НОСЕ ППМ БОДОВЕ); КРОЗ ПРЕДМЕТЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА (СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ ИЗ СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ, КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА ИЛИ ПРЕДМЕТЕ С ДРУГИХ КАТЕДАРА КОЈИ НОСЕ ППМ БОДОВЕ). МАСТЕР РАД МОЖЕ НОСИТИ 15 ППМ БОДОВА УКОЛИКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСИ НА ОБЛАСТ ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ И НАСТАВНЕ ПРАКСЕ ИЛИ ЈЕЗИЧКИХ ОБРАЗОВНИХ ПОЛИТИКА, И УКОЛИКО КАНДИДАТКИЊА/КАНДИДАТ ИМА 15 ППМ БОДОВА ИЗ ПРЕДМЕТА ТОКОМ ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА. ИЗРАДА МАСТЕР РАДА ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЛИНГВИСТИКЕ НИЈЕ УСЛОВ ЗА РАД У ОСНОВНОЈ ИЛИ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ!

Листа предмета из педагошко-психолошко-методичке области на основним и мастер академским студијама
Упутство за цитирање и парафразирање у семинарским и мастер радовима