Dr Julijana Vučo je redovni profesor italijanskog jezika i primenjene lingvistike i nastave jezika na dodiplomskim i doktorskim studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta  Beogradu.

    Njena naučna interesovanja obuhvataju nekoliko srodnih oblasti: italijansku lingvistiku, sociolingvistiku, primenjenu lingvistiku: pitanja jezičke politike  i planiranja, obrazovne jezičke politike, teorije usvajanja L2, metodike nastave italijanskog jezika i kontrastivnih istraživanja srpskog i italijanskog jezika, srpskog kao stranog i L2, itd.

Prof. dr Vučo autorka je brojnih  knjiga, naučnih studija i udžbenika italijanskog jezika, urednica je brojnih zbornika iz oblasti učenja i usvajanja i nastave jezika i književnosti. Među njenim delima ističu se monografije Leksika udžbenika stranog jezika (1998), Ogledi iz lingvistike (2003) i Kako se učio jezik (2009).  Gostujući je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Univerzitetu Mediteran (Crna Gora). Predavala je na univerzitetima u Bariju, Sijeni, Fođi, Trstu, Molizeu, Torinu (Italija), na Kanzaškom Univerzitetu u Lorensu, SAD, Zagrebu (Hrvatska), Ljubljani (Slovenija); izlagala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim skupovima na univerzitetima u Firenci, Trstu, Bariju, Bergamu, Modeni, Peskari, Capitolu (Italija), Duizburgu (Nemačka), Solunu (Grčka), Pečuju (Mađarska), Briselu (Belgija), Medisonu, Leksingtonu, Lorensu, Honoluluu, Filadelfiji (SAD) itd.  Rukovodilac je i učesnik nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti lingvistike i primenjene lingvistike u Srbiji, Crnoj Gori i Italiji; rukovodilac je i član ekspertskih grupa za izradu i implementaciju nacionalnih kurikuluma za strane jezike i obuku nastavnika, evaluaciju udžbenika  u osnovnim i srednjim školama Srbije i Crne Gore; autor je programa za italijanski jezik, programa dvojezične nastave za strane jezike u Republici Srbiji; rukovodilac projekta „Strategija formalnog učenja stranih jezika u Sloveniji i Srbiji: jezička politika i jezička stvarnost“, u saradnji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, u okviru naučno-istraživačke saradnje  Srbije i Slovenije.     Boravila je u više navrata na usavršavanju u Italiji i SAD. Za zasluge u širenju italijanskog jezika u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori odlikovana je ordenom Viteza Republike Italije (Cavaliere della stella della solidarietŕ).