2. ИСПИТНИ РОК 2019.


др Желимир Вукашиновић

УВОД
У ФИЛОЗОФИЈУ 1

11.02.2019.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

13.02.2019.
13 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

11.02.2019.
13 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

13.02.2019.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

11.02.2019.
15 ч
411
ЈКК

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И КЊИЖЕВНОСТ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

11.02.2019.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

04.02.2019.
10 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

05.02.2019.
10 ч
428
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

04.02.2019.
11 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

05.02.2019.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРУ ИНТЕРНЕТА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

05.02.2019.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

09.02.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38
10.02.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 14
11.02.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

12.02.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38
13.02.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 06, 08, 15, 17, 19

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

14.02.2019.
12 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

14.02.2019.
10 ч
426
ЈКК


др
Зорица Томић
УВОД
У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

13.02.2019.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

14.02.2019.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

13.02.2019.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

14.02.2019.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

13.02.2019.
11 ч
411
ЈКК


др
Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1

11.02.2019.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2

12.02.2019.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

12.02.2019.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ