4. ИСПИТНИ РОК 2020.


др Желимир Вукашиновић

УВОД
У ФИЛОЗОФИЈУ 1

11.06.2020.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

13.06.2020.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

11.06.2020.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

13.06.2020.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

11.06.2020.
15 ч
*
ЈКК

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И КЊИЖЕВНОСТ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

11.06.2020.
15 ч
*
ЈКК


др Александар Петровић

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

10.06.2020.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

11.06.2020.
10 ч
126
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

10.06.2020.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

11.06.2020.
11 ч
126
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРУ ИНТЕРНЕТА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

11.06.2020.
11 ч
126
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

15.06.2020.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38
16.06.2020.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

17.06.2020.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38
18.06.2020.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 14
19.06.2020.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

20.06.2020.
12 ч
410
ЈКК


др
Зорица Томић
УВОД
У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

10.06.2020.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

11.06.2020.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

10.06.2020.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

11.06.2020.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

10.06.2020.
11 ч
411
ЈКК


др
Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1

17.06.2020.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2

18.06.2020.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

18.06.2020.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ

*Распоред по салама објављује се (најкасније) десет дана пре почетка испитног рока.