5. ИСПИТНИ РОК 2019.


др Желимир Вукашиновић

УВОД
У ФИЛОЗОФИЈУ 1

02.09.2019.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

04.09.2019.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

02.09.2019.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

04.09.2019.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

02.09.2019.
15 ч
411
ЈКК

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И КЊИЖЕВНОСТ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

02.09.2019.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

05.09.2019.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

06.09.2019.
10 ч
*
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

05.09.2019.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

06.09.2019.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРУ ИНТЕРНЕТА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

06.09.2019.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

27.08.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38
28.08.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

29.08.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38
30.08.2019.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 14
31.08.2019.
12 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

31.08.2019.
10 ч
410
ЈКК


др
Зорица Томић
УВОД
У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

05.09.2019.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

06.09.2019.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

05.09.2019.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

06.09.2019.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

05.09.2019.
11 ч
411
ЈКК


др
Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1

04.09.2019.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2

05.09.2019.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

05.09.2019.
16 ч
426
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ

*Распоред по салама објављује се (најкасније) десет дана пре почетка испитног рока.