ЕТИКА У БИБЛИОТЕКАРСТВУ

Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 1 семестар (VI)
Статус предмета: ОП
Шифра предмета: 0827056
Број кредита: 3


Литература

Јасна Јанићијевић, Етика: приручник за студенте библиотекарства, Филолошки факултет, Београд 2010.
Александар Петровић, Compendium ethica opera, Београд, 2013.
Алекса Гајић, Технотис (анимирани филм)


Наставне јединице

1. Појам етике и питање моралног избора
2. Етички проблеми у Библији
3. Етичка димензија грчке трагедије
4. Аристотелова етика и прикупљање свих знања
5. Платонови списи и одбрана Сократова
6. Хипатија – последња александријска библиотекарка
7. Књигоцид од Александрије до Београда
8. Номоканон Светог Саве и законик цара Стефана Душана
9. Махатма Ганди: етичко супротстављање колонијализму
10. Кантова критика практичног ума
11. Етичка мисао Лава Толстоја
12. Видовданска етика и оснивање Народне библиотеке
13. Милутин Миланковић и питање животног избора
14. Јукио Мишима и проблем етике идентитета
15. Књижевност Б. Вонгара и могућност постхумане метаетике
16. Интернет и хипертекст