КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Година студија: V
Трајање: 1 семестар (IX)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 1500504
Број кредита: 6


Циљ предмета

Упознавање са историјским изворима и феноменологијом индијске културе. Уочавање стваралачких и комуникативних могућности које пружају споне са индијском културом. 


Исход предмета

Аналитичко разумевање индијског културног наслеђа и динамике савремене индијске цивилизације. Сагледавање видова повезаности српске и индијске културе.


Садржај предмета

Збирни преглед историје индијске културе и њених савремених форми од првих цивилизација долине Инда. Сагледавање главних религија и њихових културних израза у филозофији, архитектури, књижевности, науци о језику, посебно Панинијевој граматици санскрта. Рађање модерне Индије из дела Свами Вивекананде и његов утицај на Махатму Гандија. Савремена индијска култура – књижевност, филм, музика, као и биополитика. Посебно се разматрају културне везе Србије и Индије, узајамни преводи, путописи, историја покрета несврстаности у контексту мултиполарног света.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 10%
Писмени испит 70%


Литература

Александар Петровић, О индијском и америчком сну, Културе у дијалогу, Филолошки факултет 2013.
Александар Петровић, У потрази за Индијом, Људи говоре, Торонто 2014.
Александар Петровић, Индијски пут 1-2, Документарни филмови. РТС, Београд 2014.
Амори д’Риенкур, Дух Индије, Мотовун, Мотовун 1991.
Џавахалал Нехру, Откриће Индије, Рад Београд 1952.


Теме

 1. Рађање индијске цивилизације: од предисторије до великих градова у долини Инда (Харапа, Мохенџо-даро).
 2. Индо-аријска цивилизација и ведска епоха: ведска књижевност, митологија и религија.
 3. Упанишаде и прва философија.
 4. Ведске дисциплине, сутре, шастре.
 5. Индијска епика.
 6. Хиндуизам: религија и кастински друштвени систем. Филозофија и етика. Јога и начин живота.
 7. Будизам и прва индијска царства: Ашока, династије Маурја, Гупта.
 8. Први додири Индије са Западом: Грци и Индија (Александар Македонски).
 9. Од најезда првих муслимана до исламизације.
 10. Европска колонизација и хришћани у Индији.
 11. Други религијски покрети: џаинизам, сикхизам, зороастризам.
 12. Културни додири Индија-Србија и Југославија: од покрета несврстаних до данас.
 13. Индијска традиционална култура и глобализација.