УВОД У КУЛТУРУ ИНТЕРНЕТА


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Година студија: V
Трајање: 1 семестар (IX)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 1500505
Број кредита: 6


Циљ предмета

Упознавање са историјским изворима и феноменологијом интернет културе. Уочавање стваралачких и комуникативних могућности које пружају технологије интернета. Интернет као хипертекст. 


Исход предмета

Аналитичко разумевање коришћења и смисла могућности интернета. Сагледавање видова повезаности и стицања знања у оквиру интернета. Практично коришћење интернета у сфери образовања.


Садржај предмета

Разматрање вештачких језика и когнитивних претпоставки дигиталне технологије. Друштвена историја рачунарских технологија и њиховог ширења у свету. Настанак интернета и његова многострука примена. Угрожавање личних слобода и надгледање путем интернета. Улога вештачке интелигенције у будућем развоју интернета и производњи информација. Проблем односа интегралног хуманизма и технологија интернета.


Теме
Рађање цивилизације интернета, од првих вештачких језика до виртуелног света
Логика виртуелног света
Аналогна и дигитална култура
Филозофија технологије и интернет
Интернет и судар цивилизација


Начин оцењивања

Активности у току предавања 10%
Семинари 20%
Усмени испит 70%


Литература

Александар Петровић, Повратак из земље змајева. Речник технологије 33 године после.
Гери Смол, Интернет мозак, Београд 2012.
Werner Herzog, Lo and Behold, Reveries of the Connected World, 2016.