PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA


Nastavnik: dr Ljubomir Žiropađa
Trajanje: 1 semestar (III i IV)
Broj časova: 60 (30+30), (2+0; 2+0)
Šifra predmeta: 2394


http://psihologija.wix.com/psihologija2


OPIS KURSA:

Predmet i metode pedagoške psihologije. Značaj poznavanja teorija za nastavničku praksu. Individualne razlike. Individualne razlike u inteligenciji. Retardiranost i obdarenost. Problemi inkluzivnog obrazovanja. Učenje. Definicija učenja. Oblici učenja. Bihevioristička shvatanja o učenju. Kognitivističko shvatanje učenja i nastave. Pamćenje i zaboravljanje. Metakognicija. Transfer. Aktivno učenje/nastava. Motivacija. Pojam motiva. Motivisanje učenika. Motiv postignuća. Anksiozni učenici i pomoć koja im se može pružiti. Odeljenje kao grupa. Stilovi upravljanja. Ocenjivanje znanja. Osnovni problemi dokimologije. Testovi znanja i njihova podela. Novi pristupi u testiranju standardizovanim testovima. Udžbenici. Tipovi učenja u udžbenicima. Osnovna načela u proceni kvaliteta udžbenika.


CILJEVI
:

Razumevanje opštih načela efikasnih strategija podučavanja, motivisanja učenika i procene njihovog znanja. Razvijanje osetljivosti za individualne razlike među učenicima. Razvoj kritičkog odnosa prema nalazima i teorijama značajnim za nastavničku praksu.


Nedeljni raspored predavanja
:

1. nedelja: Prijavljivanje za kurs i obaveštavanje o programu predavanja

2. nedelja: Razvoj pedagoške psihologije u 20. veku

3. nedelja:  Ko je dobar nastavnik?

4. nedelja: Razlike među učenicima

5. nedelja: Strategije učenja

6. nedelja: Podsticanje stvaralaštva

7. nedelja: Motivisanje učenika

8. nedelja: Ocenjivanje znanja

9. nedelja: Moralno vaspitanje

10. nedelja: Saradnja sa roditeljima

11. nedelja: Udžbenici i njihova evaluacija

12. nedelja: Klima u odeljenju

 

Literatura: Žiropađa, LJ. (2006). Psihologija. 6. izdanje. Beograd: Čigoja.

 

Pedagoška psihologija – ispitna pitanja:

 1. Kooperativno učenje
 2. Transfer
 3. Tehnike uspešnog učenja
 4. Inteligencija
 5. Metakognicija
 6. Gardnerova teorija inteligencije i njene pedagoške implikacije
 7. Kognitivni stilovi i učenje stranih jezika
 8. Kritika shvatanja o stilovima učenja
 9. Rano učenje stranih jezika
 10. Inkluzivno obrazovanje
 11. Neuspešan učenik
 12. Motivisanje učenika
 13. Motivacija i nastava stranih jezika
 14. Moralno vaspitanje
 15. Nasilje u školama
 16. Testovi znanja
 17. Samoevaluacija
 18. Mentalno zdravlje nastavnika
 19. Učenik pod stresom
 20. Osobine nastavnika
 21. Saradnja sa roditeljima
 22. Školska klima
 23. Merenje postignuća učenika
 24. Autonomija učenika i nastavnici