Др Љиљана Бајић редовни је професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. Бави се проучавањем Методологије, Методике, Дидактике, Науке о књижевности, Српске књижевности, књижевности и култура у компаративној, интерлитерарној и интеркултуралној перспективи и словенских књижевности у мултикултуралном контексту. Истражује теорију и наставу књижевности и култура као епистемолошке и методолошке проблеме и рецепцију књижевног текста у културном контексту.

Објавила је преко сто чланака, огледа, расправа, интерпретација, више научних радова и монографија, од којих се издвајају следеће: Методички приступ збирци приповедне прозе, Књижевно дело Борисава Станковића у настави, Одабране наставне интерпретације, Проучавање хумористичке прозе у настави. Коаутор је преко двадесет школских уџбеника за наставу књижевности и српског језика.

Као учесник и као члан организационих и научних одбора, Љиљана Бајић сарађује у домаћим стручним, развојним, стратешким и иновационим пројектима и у међународним научним пројектима (пројекти МКС-а, МАПРЯЛ).

Гостујући је професор на факултетима у земљи (Филозофски факултет Универзитета у Београду (до 2006), Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитета у Нишу) и изван земље (Државни универзитет Доброљубов у Нижњем Новгороду). Учествовала је по позиву и на научним скуповима на Државном универзитету Ломоносов у Москви, Владимирском државном универзитету у Владимиру, Универзитету у Гранади, Универзитету у Варшави, у Санкт-Петербургу, Љубљани, Пули.

Љиљана Бајић је ангажована у активностима слависта као председник Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта, као потпредседник Међународног комитета слависта и као председник Савеза славистичких друштава Србије. Члан је Националног просветног савета Републике Србије и Друштва за српски језик и књижевност Србије, у којима учествује у планирању и спровођењу политике образовања и усавршавања образовног система.


др Љиљана Бајић – БИБЛИОГРАФИЈА