Kabinet: zbornica 116
Telefon: 20-21-693
E-adresa: andjelka.pejovic@fil.bg.ac.rs  


Predmeti:

 • osnovne studije
  • II godina: Španski jezik 3
  • III godina: Uvod u kontrastivnu analizu španskog i srpskog jezika
  • IV godina: Savremeni španski jezik G-7
  • IV godina: Španski jezik 7 (Leksikologija i semantika španskog jezika)
  • IV godina: Leksikografija španskog jezika
  • Savremeni španski jezik P-1/ P-2/ P-3/ P-4

 • master studije
  • Akademsko pisanje na španskom jeziku
  • Lektura i korektura tekstova na španskom jeziku

 • doktorske studije
  • Španski jezik u medijima (zimski semestar)


Konsultacije: utorak 12-13 h (Zoom)
Biografija i bibliografija – srpski

Curriculum vitae – español