КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ”

Награда “Проф. др Радмила Милентијевић” за најбоље студенте Филозофског факултета и Филолошког факултета Универзитета у Београду додељује се као знак признања за узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских односа и утицаја.

Награда се додељује студентима следећа три  степена универзитетског образовања:

- Годишњом наградом од $3.000 наградиће се шест најбољих студената основних академских студија и то по $500 за по једног дипломца из области: руске и српске историје, српске књижевности и српског језика и два студента из области руског језика, књижевности и културе, и то један за достигнућа на пољу руског језика, а други на пољу руске књижевности и културе.

- Годишњом наградом од $3.000 наградиће се три најбоља магистарска или мастер рада из једне гране српско-руских студија, и то по $1.000 за по једног магистра или мастера из области историје, књижевности и језика;

- Годишња награда од $2.000 доделиће се за најбољу докторску дисертацију из једне од области српско-руских студија: историје, књижевности или језика.

Додељивање награде “Проф. др Радмила Милентијевић” врши комисија коју чине:  проф. др Александар Петров, председник Комисије, проф. др Сузана Рајић, проф. др Татјана Суботин – Голубовић, проф. др Предраг Петровић,  доц. др Бобан Ћурић, чланови Комисије. Секретари Комисије су Јелена Пауновић-Штерменски и Катарина Живановић.

Конкурс је отворен до 25. априла 2019. и односи се на академску 2017/2018. годину. 

Пријаве за конкурс и остала документа достављају се архиви Филозофског или архиви Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Комисија доноси одлуку о додели награда до 25. маја 2019. године.

Уручивање награда обавиће се у присуству оснивача Награде, у  другој половини јуна, према накнадно утврђеном датуму о којем ће бити обавештени добитници награда.Comments are closed.