ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА НАГРАДУ „МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ“

Обавештавају се студенти групе 05 и 06 текуће школске године да се могу јавити на конкурс за награду „Миодраг Павловић“ за најбољи студентски рад из Методике наставе књижевности и српског језика. Конкурс траје до 1. јула 2017. године, након чега ће се средином јула организовати додела награде за најбољи студентски рад према Правилнику.

Критеријуми за избор најбољег рада су:
  • Оцена методичке приреме и часа одржаног у школи;
  • Оригиналност рада и његова функционална примењивост у настави;
  • Активност и резултати кандидата у области Методике наставе књижевности и српског језика (обавезни и изборни методички курсеви).

Конкурсни радови достављају се секретару Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, до наведеног датума.

Comments are closed.