Органи и тела Факултета

Савет

 1. проф. др Ирена Шпадијер, председник (члан из реда наставног особља)
 2. проф. др Катарина Расулић, заменик председника (члан из реда наставног особља)
 3. доц. др Мејсун Гарајбе Симоновић (члан из реда наставног особља)
 4. доц. др Јелена Гинић (члан из реда наставног особља)
 5. проф. др Душка Кликовац (члан из реда наставног особља)
 6. проф. др Адријана Марчевић (члан из реда наставног особља)
 7. проф. др Александар Милановић (члан из реда наставног особља)
 8. проф. др Јасмина Московљевић Поповић (члан из реда наставног особља)
 9. Мирна Стевановић (члан из реда наставног особља)
 10. проф. др Бошко Сувајџић (члан из реда наставног особља)
 11. доц. др Невена Цековић (члан из реда наставног особља)
 12. доц. др Јован Чудомировић (члан из реда наставног особља)

 

 1. Весна Видовић (члан из реда ненаставног особља)
 2. Томислав Матић (члан из реда ненаставног особља)
 3. Валентина Тасић (члан из реда ненаставног особља)

 

 1. Коста Болић (члан из реда студената)
 2. Емил Зороњић (члан из реда студената)
 3. Марина Сутугина (члан из реда студената)
 4. Матеја Шуша (члан из реда студената)

 

 1. Велибор Видић (представник оснивача)
 2. Зоран Вучић (представник оснивача)
 3. Александар Гаталица (представник оснивача)
 4. Марко Јелић (представник оснивача)
 5. Ивона Лађевац (представник оснивача)
 6. Соња Михајлов (представник оснивача)
 7. др Мирјана Радовић Марковић (представник оснивача)
 8. проф. др Весна Спасић Јокић (представник оснивача)

 

Студентски парламент

 1. Матеја Шуша (Српска књижевност и језик са компаратистиком)
 2. Симка Ђурић (Руски језик, књижевност и култура)
 3. Анђелија Милосављевић (Италијански језик, књижевност и култура)
 4. Катарина Гвозденовић (Румунски језик, књижевност и култура)
 5. Коста Болић (Немачки језик, књижевност, култура), председник
 6. Урош Петровић (Немачки језик, књижевност, култура)
 7. Јелена Шорић (Немачки језик, књижевност, култура)
 8. Светлана Виденов (Скандинавски језици, књижевност и култура)
 9. Дуња Милијић (Скандинавски језици, књижевност и култура)
 10. Јана Јанковић (Арапски језик, књижевност и култура)
 11. Јелена Миленковић (Јапански језик, књижевност и култура)
 12. Марина Сутугина (Кинески језик, књижевност и култура), потпредседник
 13. Никола Пушичић (Општа лингвистика)
 14. Ђорђе Илић (Библиотекарство и информатика)
 15. Страхиња Милекић (Грчки језик, књижевност и култура)
 16. Ивана Газдић (Украјински језик, књижевност и култура)
 17. Жељко Божић (Украјински језик, књижевност и култура)
 18. Александар Стојановић (Украјински језик, књижевност и култура)

 

Комисија за развој

 1. проф. др Душка Кликовац, председник
 2. проф. др Јасмина Московљевић Поповић, заменик председника
 3. проф. др Вељко Брборић
 4. проф. др Оливера Дурбаба
 5. проф. др Анете Ђуровић
 6. проф. др Кајоко Јамасаки
 7. проф. др Зорица Несторовић
 8. проф. др Јован Попов
 9. проф. др Ирена Шпадијер

 

Етичка комисија

 1. проф. др Ивана Трбојевић Милошевић, члан и председник
  проф. др Јелена Костић Томовић, заменик члана
 2. проф. др Милан Алексић, члан
  проф. др Снежана Вучковић, заменик члана
 3. проф. др Кајоко Јамасаки, члан
  проф. др Корнелија Ичин, заменик члана
 4. проф. др Адријана Марчетић, члан
  доц. др Маја Савић, заменик члана
 5. проф. др Саша Модерц, члан
  проф. др Ненад Николић, заменик члана
 6. Милош Станић, члан
  Никола Јелић, заменик члана
 7. Емил Зороњић, члан (студент)
  Јелена Шорић, заменик члана (студент)

 

Статутарна комисија

 1. проф. др Катарина Расулић, председник
 2. доц. др Јован Чудомировић, заменик председника
 3. проф. др Биљана Дојчиновић
 4. проф. др Ненад Николић
 5. проф. др Адријана Марчетић
 6. доц. др Балша Стипчевић
 7. проф. др Ненад Томовић

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета

 1. проф. др Милан Алексић, председник
 2. доц. др Јелена Гинић, заменик председника
 3. проф. др Рајна Драгићевић
 4. проф. др Зорица Бечановић Николић
 5. проф. др Ивана Трбојевић Милошевић
 6. Коста Болић (студент)
 7. Лена Весковић (студент)

 

 

Комисија за дисциплинску одговорност студената

 1. доц. др Сергеј Мацура, члан и председник
  доц. др Милица Динић Маринковић, заменик члана
 2. доц. др Ана Ђорђевић, члан
  доц. др Војкан Стојичић, заменик члана
 3. Лена Весковић, члан (студент)
  Коста Болић, заменик члана (студент)

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ОРГАНИМА И ТЕЛИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду

 1. проф. др Радојка Вукчевић
 2. проф. др Рајна Драгићевић
 3. проф. др Јелена Костић Томовић
 4. проф. др Јован Попов
 5. проф. др Бошко Сувајџић

 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду

 1. проф. др Александра Вранеш
 2. проф. др Јелена Костић Томовић (в. д. декана, члан по функцији)
 3. проф. др Саша Модерц
 4. проф. др Јелена Филиповић
 5. ________________________