Пријава кварова

Молимо све студенте и запослене да пријаве недостатке (техничке кварове, недостатак хигијенских средстава итд) које примете на факултету на мејл kvarovi@fil.bg.ac.rs или уписом у књигу рекламација која се налази код портира.