САВРЕМЕНИ УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК

Пријављивање на Савремени украјински језик П1 (као други словенски и као други језик) врши се на електронску адресу: ukrajinistika.beograd.rs@gmail.com до 05.10.2019. У пријави навести име, презиме, студентску групу. Број студената је ограничен на 20, предност имају слависти. Студенти слависти који се пријаве за Савремени украјински језик П1 аутоматски се пријављују и за Украјинску књижевност 1. Студенти неслависти пријављују се само за Савремени украјински језик П1.

Comments are closed.