Упис оцена и увид у радове

Упис оцена и увид у радове (Савремени грчки језик Г-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и Г-8, Грчки језик 1-8, Практикум из неохеленистике 1-4, Увод у традукологију 1-2, Савремени грчки језик П-1, П-2, П-3, П-4) обавиће се10.07.2018. године у 14.30 часова, кабинет 125.

Comments are closed.