04. oktobar 2017.

Grupa za nederlandistiku ove akademske godine neće nuditi izborne predmete: Savremeni nizozemski jezik P-1/2; Uvod u holandsku i flamansku kulturu; Uvod u holandsku i flamansku književnost. Studenti sa Opšte lingvistike koji prate nastavu iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/2 imaju mogućnost da se prijave na predmete Uvod u holandsku kulturu, Nizozemski jezik 1 i Uvod u holandsku i flamansku književnost 1. Grupa za nederlandistiku ove akademske godine nudi 5 mesta za studente sa Opšte lingvistike koji mogu da prate Savremeni nizozemski jezik G-1/2.

Comments are closed.