11.06.2018. POZIV ZA UČESNIK/CE ZA EVS U ŠPANIJI

Erazmus+ je program Evropske Unije čija je oblast delovanja vezana za obrazovanje, omladinu i sport, a traje od 2014- 2020. гodine. Neki od ciljeva programa su: razvijanje veština mladih, promocija aktivnog građanstva, multikulturalnost, tolerancija, višejezičnost… Jedini uslov za učestvovanje u Erasmus+ projektima za mlade je imati minimum 13 godina i živeti u Evropskoj Uniji ili nekoj od partnerskih zemalja (na primer: u Srbiji). U Erazmus+ volonterskim projektima pokriveni su troškovi puta, smeštaja, organizacije, ishrane, pripreme, zdravstvenog osiguranja i džeparac.

Više informacija
Facebook

Comments are closed.