15.03.2021. NASTAVA IZ PREDMETA FENOMENOLOGIJA I KNJIŽEVNOST NA DAS

Studenti koji pohađaju kurs na doktorskim studijama Fenomenologija i književnost, treba da upute dopis na elektronsku adresu prof. Želimira Vukašinovića (zelimirvukasinovic@yahoo.com) kako bi, u okviru organizacije online nastave, način rada na navedenom kursu bio usaglašen.

Comments are closed.