15. mart 2019.

Holandski pisac, prevodilac sa BHS jezika, slavista i docent na katedri za Evropske studije pri Filozofskom fakultetu u Amsterdamu, dr Hido Snel (Guido Snel) održaće u utorak, 19. marta od 13.15 u slušaonici 430 predavanje na temu Prostorne metafore i imaginacija evropski granica. Predavanje će biti na srpskom jeziku.

Comments are closed.