21. avgust 2018.

Mole se svi zaposleni i studenti Germanistike svih grupa da od sada i ubuduće svoju mobilnost u kalendarskoj godini po bilo kojoj osnovi (DAAD, GIP, OEAD, ERASMUS, CEEPUS-TRANS, CEEPUS i dr. ) mejlom prijave sekretaru Katedre za germanistiku, uz navođenje sledećih podataka:

1. godina (kalendarska)
2. grupa (Nemački jezik, Skandinavski jezici, Nederlandistika)
3. vrsta mobilnosti (GIP, DAAD – druge stipendije, Erasmus, CEEPUS-freelancer, CEEPUS-TRANS, druge stipendije)
4. status korisnika stipendije (nastavnik, student, nenastavno osoblje)
5. smer mobilnosti (odlazeca ili dolazeća mobilnost )
6. ime, prezime, univerzitet na koji se ide odn. sa kojeg se dolazi

Studenti sekretaru Katedre tražene podatke dostavljaju isključivo mejlom.

Comments are closed.