210 godina od osnivanja Univerziteta u Beogradu

U okviru obeležavanja 210 godina od osnivanja Univerziteta u Beogradu, u prostorijama Rektorata, od 5. do 6. oktobra 2018. godine biće održana naučna konferencija s međunarodnim učešćem “UNIFood”. Ova konferencija inspirisana je izvanrednim rezultatima rangiranja na Šangajskoj listi (The Academic Ranking of World Universities), na kojoj se Univerziteta u Beogradu nalazi na 35. mestu u svetu za oblast nauke o hrani i prehrambene tehnologije.

Svi fakulteti i instituti u sastavu Univerziteta u Beogradu, s obzirom na multidisciplinarnu prirodu konferencije, pozvani su da obaveste svoje nastavnike, istraživače, saradnike, kao i studente doktorskih studija da se prijave za učešće na ovoj naučnoj konferenciji s međunarodnim učešćem. Tematski okvir konferencije uključuje sve naučne oblasti koje neposredno ili posredno doprinose istraživanju hrane, njene proizvodnje, obrade, distribucije, konzumiranja i njenih dobrobiti i rizika po zdravlje.

Konferencija ima za cilj promovisanje saradnje među fakultetima i institutima u sastavu Univerziteta u Beogradu. Na njoj će kao plenarni predavači biti prisutni vodeći evropski istraživači iz oblasti nauke o hrani, partneri iz privrede – od velikih kompanija do malih preduzetnika – predstaviće svoja iskustva i ispitati mogućnost saradnje na području inovacija, a mlađi istraživači će biti u prilici da izlože oralna predavanja i postere. Nakon konferencije biće objavljen i zbornik. Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi simboličnih 210 dinara.

Rok za prijavu za učešće na konferenciji i podnošenje apstrakata na srpskom i engleskom jeziku je 30. jun 2018. godine. Sve informacije o konferenciji “UNIFood” dostupne su na sajtu: http://unifood.rect.bg.ac.rs/index.php .

Comments are closed.