Frazeologija 1 i 2

Poštovane kolege, rezultate ispita iz Frazeologije 1 i 2 možete pogledati u tabeli koja je dostupna na linku:

https://drive.google.com/open?id=1DmczKs-gXWSEprH0IqSUo7Mqiwo78QTq

Upis ocena biće posle ispita iz Frazeologije u IV roku. Ukoliko je nekome potrebno da ocenu upiše ranije, treba da se javi na moderc.sasa@gmail.com. Studenti koji nemaju Facebook nalog treba da potvrde da prihvataju ocenu tako što će poslati mejl na pomenutu adresu i obavestiti me. Studentu koji ima dovoljan broj poena za prelaznu ocenu a ne prijavi se neću upisati ocenu u elektronsku evidenciju. Poeni važe za sledeće rokove.

Comments are closed.