Акредитација-МАС КУД

ШифраНазив
Куд1Техника академског писања и објављивања
Куд2Белоруска књижевност и култура у контакту са српском
Куд3Библиотеке и мултикултуралност
Куд4Држава и сукоби култура
Куд5Други талас феминизма у култури Запада
Куд6Елементи цивилизације Запада
Куд7Енглеско-српске дипломатске и културне везе
Куд8Естетика визуелних уметности као елемент међукултурног дијалога
Куд9Интеркултурна комуникација
Куд10Информациона и медијска писменост
Куд11Историја и теорија дијалога
Куд12Језик у окружењу
Куд13Књижевност и филм: преображаји дискурса
Куд14Компаративне студије савременог библиотекарства
Куд15Култура и менаџмент
Куд16Културна баштина и институције културе
Куд17Културна историја Индије
Куд18Културне разлике у академском дискурсу
Куд19Певач и традиција
Куд20Преговарање и доношење одлука у различитим културама
Куд21Рецепција британских писаца у Србији у 20. веку
Куд22Рецепција француске књижевности у српској културној средини
Куд23Руски авангардни правци: реч и слика
Куд24Свет и јапанска књижевност
Куд25Српска култура у иностранству
Куд26Српски језик и језичка култура
Куд27Српски као страни језик у теорији и пракси
Куд28Српско-словеначке међукултурне студије
Куд29Студије књижевности и културе српске дијаспоре
Куд30Теорија и методика изучавања књижевности у интертекстуалности
Куд31Хиспанска Америка и међукултурни дијалог
Куд32Цивилизације у сусрету
Куд33Цивилизацијска анализа
Куд34Музичка феноменологија у књижевности
Куд35Дигитална хуманистика
Куд36Културна иторија персије