Акредитација-МАС МЦИТ

ШифраНазив
Ксап1Српски језик (A) 1
Ксап2Студије писменог и усменог превођења
Ксап3Технике писменог и усменог превођења 1
Ксап4Превођење економских и политичких текстова 1
Ксап5Увод у консекутивно превођење 1
Ксап6Српски језик (А) 2
Ксап7Технике писменог и усменог превођења 2
Ксап8Превођење економских и политичких текстова 2
Ксап9Увод у консекутивно превођење 2
Ксап10Увод у европски правни систем и институције
Ксап11Преводне технологије и истраживање за усмено и писмено превођење
Ксап12Увод у професију и професионалну етику
Ксап13Преводне технологије
Ксап14Стручна пракса
Ксап15Завршни рад
Ксап16Немачки језик 1
Ксап17Француски језик 1
Ксап18Енглески језик 1
Ксап19Увод у тематско подручје – економија
Ксап20Увод у тематско подручје – право
Ксап21Немачки језик 2
Ксап22Француски језик 2
Ксап23Енглески језик 2
Ксап24Конференцијско превођење 1
Ксап25Стручно превођење 1
Ксап26Аудиовизуелно превођење 1
Ксап27Увод у књижевно превођење
Ксап28Превођење као социокултурна медијација
Ксап29Локализација
Ксап30Социолингвистички аспекти превођења
Ксап31Конференцијско превођење 2
Ксап32Стручно превођење 2
Ксап33Аудиовизуелно превођење 2