Библиотека Катедре за англистику

Важне информације:
Библиотека Катедре за англистику располаже фондом од 41.406 књига и 2.140 годишта (7.679 свезака) часописа, као и 468 касета и CD ромова. Посебне фондове чине 1.049 књига откупљених од проф. др Љубомира Михаиловића и легат проф. др Светозара Игњачевића (733 примерка књига и часописа).
Фонд се превасходно састоји од књига на енглеском језику и покрива области енглеског језика, енглеске и америчке књижевности, опште лингвистике и књижевне историје, теорије и критике, а укључује и значајан број публикација из разних других области. Фонд библиотеке се увећава куповином и поклоном.
Библиотека је сређена по Дјуијевој децималној класификацији и поседује два каталога: ауторско¬-насловни и предметни. Од 1995. године библиотекари раде на аутоматизацији библиотеке у програмском пакету ПЕРГАМ, а од 2004. упоредо са ПЕРГАМОМ користи се и програмски пакет COBISS. До овог тренутка библиотекари су у овим базама израдили преко 17.670 записа за монографске публикације и инвентарисали 23.434 књиге. Електронски су обрађени и сви наслови часописа.
Библиотеку могу да користе сви студенти и наставници Филолошког факултета. У библиотеци тренутно раде један виши библиотекар и два библиотекара (сва три библиотекара имају положен библиотекарски испит и лиценцу за рад у програмском пакету COBISS).
Библиотека располаже читаоницом са 20 места и 2 рачунара.
Број телефона: 2021-719
Електронска пошта: anglistikabib@fil.bg.ac.rs