Библиотека Катедре за библиотекарство и информатику

Важне информације:
Библиотека Катедре за библиотекарство и информатику поседује 4237 монографских публикација и 98 наслова периодике са различитих језичких подручја, односно 2670 свезака периодике, као и мањи број видео трака. Фонд Библиотеке уклапа се у потребе студената и професора Катедре, па се тако у њему налазе референсна збирка, литература из области библиотекарства, информатике, историје књиге и библиотека, музеологије, културологије, архивистике, известан број публикација домаће и стране белетристике. Наслови периодичних публикација такође прате потребе студената библиотечко­ информатичког профила, те их је у Библиотеци осим на српском, и на другим језицима европских народа (руском, енглеском, холандском, македонском …). Осим куповином, до књига и наслова периодике долазили смо прихватањем легата, донација, поклона појединаца и установа. Један од највећих дародаваца стране књиге и периодике била је у више наврата Амбасада САД. У ове сврхе нарочито су били значајни сусрети са колегама из других земаља на научним и стручним конференцијама, какве и сами готово деценију организујемо на Катедри уз помоћ Министарстава културе и науке.
Библиотека Катедре поседује и девет рачунара старије генерације добијених донацијом колега из Холандије.
Библиотекар Катедре Зорица Ивковић­Савић руководи и електронском библиотеком Филолошког факултета и обавља и функцију координатора за коришћење COBISS­а, библиотечког информатичког програма за рад у библиотекма Филолошког факултета.