Библиотека Катедре за хунгарологију

Важне информације:
Библиотека Групе за хунгарологију је у оснивању и броји 5128 библиотечких јединица, 2804 монографских, 37 наслова серијских публикација и 526 јединица некњижне грађе. Библиотека чува и легат проф. Саве Бабића. У библиотеци ради један библиотекар и секретар Јулијана Бала.