Библиотека Катедре за иберијске студије

Важне информације:
Библиотека Катедре за иберијске студије има преко 10.000 монографских публикација: уџбеника, приручника и лектире, већином на шпанском језику. У фонду су у мањем броју заступљене публикације на српском језику (преводна књижевност), на каталонском, португалском, галисијском и баскијском језику. Фонд библиотеке чини и 48 наслова серијских публикација са укупно 429 свезака. Каталог серијских публикација урађен је у електронском облику у Excel датотеци. Библиотека је смештена у анексу између III и IV спрата нове зграде Филолошког факултета.
Од почетка 2004. године каталогизација приновљеног фонда библиотеке обавља се и у узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR, тако да је већина библиографских података новонабављених монографских публикација доступна и претражива на мрежи (на адреси: COBISS).
Библиотека Катедре за иберијске студије има читаоницу с 25 места и 2 рачунара.
На Катедри за иберијске студије нема запослених библиотекара и од новембра 2020. године није отворена за кориснике.