Библиотека Катедре за италијанистику

Важне информације:
Библиотека Катедре за италијанистику поседује укупно 24012 библиотечких јединица, 14096 монографских и 9916 серијских публикација.
У библиотеци је запослен Предраг Бојанић, библиотекар са положеним стручним испитом.